Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 18

       Друге плече колінчастого ва­желя 4 з'єднано із спеціальним гвинтом 3. Із корпусу 2 газ проходить через ніпель 1 з регулятора. Проходячи через кор­пус 2, газ натискає з'єднану з диском мембрану 14. У диск 11 упирається пружина 13, що обмежує рух мембрани. Пі о, час роботи регулятора сила тиску газу в корпусі регулято­ра зрівноважується силою тиску пружини 13 на мембрану. При зменшенні тиску газу нижче встановленого пружина 13 втискає мембрану 14 всередину корпуса. Мембрана 14 переміщує гвинт 3, який натискає на колінчастий важіль 4 і обертає його за годинниковою стрілкою навколо осі 5. Дру­гим плечем колінчастий важіль за допомогою хомута 6 пе­реміщує золотник від сідла 8, збільшуючи прохід у корпус, в результаті чого підвищується тиск газу в корпусі. Це про­довжується доти, поки тиск газу не зрівноважить силу пру­жини. Тоді мембрана 14 стане на своє місце, а золотник по­вернеться в нормальне положення. Якщо тиск газу в кор­пусі збільшиться (що може виникнути при скороченні від­бирання газу з регулятора), то мембрана 14, долаючи силу пружини 13, вигнеться у бік пружини і потягне за собою гвинт, який поверне колінчастий важіль навколо осі 5 про­ти часової стрілки. Другим плечем колінчастий важіль 4 натисне на золотник 7, який переміститься до сідла 8 аж до перекриття вхідного отвору для газу в штуцері 10.

Завдання 45. Пояснити призначення, конструкцію, принцип газобалонного регулятора тиску РДГ - 6.

Регулятор тиску РДГ-8призначений для зниження тис­ку парів зрідженого газу

(рис. 1). Його застосовують для одно- і двобалонних установок зрідженого газу.

Регулятор тиску складається з корпусу 9, до якого при­кріплена кришка 8, виготовлена з алюмінієвого сплаву. Між корпусами і кришкою розміщено вузол мембрани 4. На та­рілку мембрани спирається пружина 7. У верхній частині кришки є отвір з різзю, по якій переміщується регулюваньна гайка 5.

                                             Рис.1. Регулятор тиску РДГ-8.

1  — важіль-. 2 — штуцер; 3 — шток; 4 — мембрана; 5 — гайка; 6 — ковпачок; 7 —

 пружина; 8 — кришка; 9 — корпус; 10 — штуцер.

Нижнім торцем гайка обпирається на пружину 7. При обертанні гайки змінюється зусилля пружини, що дає змогу регулювати вихідний тиск газу. Пружина натискає на мембрану, яка вигинаючись, діє на важіль 1, а важіль пере­міщує шток з ущільнювачем 3. Ущільнювач виготовлений з маслобензостійкої гуми. В різьбові отвори корпусу 9 вкру­чені з одного боку вхідний штуцер 2 з накидною гайкою, призначеною для під'єднання регулятора до балону, а з дру­гого боку вихідний штуцер 10, для під'єднання газопроводу. Шток з ущільнювачем 3 переміщується у внутрішній полості вхідного штуцера 2, в кінці якого передбачено сідло клапана.

Завдання 46. Пояснити призначення, конструкцію, принцип газобалонного регулятора тиску „Балтика-1”.

Регулятор тиску «Балтика-1».

     Двоступеневий регулятор тиску призначений для зниження і стабілізації тиску парів зрідженого газу (рис. 1). В регуляторі ступінь нерівномір­ності регулювання значно знижена завдяки двоступеневій системі регулювання. Клапан запірно-регулювальний типу КБ-1 або КБ-2, має у нижній частині хвостовик для з'єдна­ння з газовим балоном і поставляється споживачу вкруче­ним у балон. У верхній частині клапана КБ-1 є кільцева про­точка для входу шариків 29 замка регулятора і ущільню­вальне кільце 6 для забезпечення герметичного з'єднання клапана А з регулятором Б. Регулятор обладнаний штуце­ром для з'єднання з приладами за допомогою газопроводу. Рукоятка 17, що розташована у верхній частині регулятора дає можливість відкривати або закривати доступ газу з ба­лона до приладів. При роботі регулятора газ з балона над­ходить через зазор клапана 5, який автоматично регулю­ється штоком 26, зв'язаним з мембраною 25. В результаті чого тиск під мембраною 25 установлюється 1,5—2 кг/см2 (1,471—1,96-105 Па).      Потім газ надходить під мембрану 21, що регулює зазор клапана 9 за допомогою штока 16 і важе­ля 11. Тиск газу під мембраною 21 і на виході регулятора стає стабільним і не залежить від величини витрати газу.