Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 40

Комплект забезпечує:

- двопозиційне регулювання і підтримку в заданих межах (температури води на виході з котла, подачі повітря у відповідності з подачею газу, розрідження в топці);

- автоматику безпеки (подача газу до котла припиняється при: відхиленні тиску газу від заданих значень; пониженні тиску повітря; пониженні розрідження; погасанні полум'я пальника; підвищенні температури гарячої води; підвищенні або пониженні тиску
води; несправності комплекта; пропаданні або підвищенні напруги);

- світло-звукову робочу і аварійну сигналізацію',

- автоматичний пуск і зупинку котла.

Електронні схеми КСУ-1-Г побудовані на базі елементів дискретної автоматики, реалізованих з допомогою мікросхем, транзисторів та інших електрорадіоелементів.

Функціональну основу комплекту складають в більшості багатоканальні блоки, кожний канал якого або сам блок виконує визначену логічну функцію.

Комплект розміщений в навісній шафі з розмірами 620 х 910 х 395 мм. Маса комплекту не більше 70 кг. Органи оперативного управління і сигналізації розміщені у верхній частині лицьової сторони дверцят шафи.

Автоматичне регулювання.

Автоматичне регулювання може виконуватись в двох режимах: разом з загальнокотельним пристроєм і без нього. Вибір режиму регулювання проводиться тумблером.

При роботі без загальнокотельного пристрою датчиком в системі регулювання є манометричний термометр типу ТПГ-СК.

Якщо температура гарячої води знаходиться в інтервалі між нижчим та вищим заданими значеннями (стрілка знаходиться між нерухомими контактами і контакти розімкнуті), газ до пальника поступає через два відкритих клапани: „великого" і „малого" горіння блока БЖГ, заслінка на повітропроводі і шибер на димоході повністю відкриті.

Замикання контакту при досягненні вищого заданого значення температури відключає клапан „великого" горіння, спрацьовують електровиконавчі механізми, частково перекриваючі повітропровід і димохід. Положення максимального і мінімального відкриття заслінки на повітропроводі і шибера на димоході регулюють в процесі наладки, встановлюючи оптимальне співвідношення „газ-повітря". Котел переходить у режим „мале горіння".

При подальшому зниженні температури води знову відкривається клапан „великого" горіння і міняється положення заслінки на повітропроводі і шибера на димоході, тобто регулювання проводиться в режимах 100 і 40% теплової потужності пальника. При цьому клапан „малого" горіння постійно відчинено.

При роботі з загальнокотельним пристроєм комплект виконує наступні команди:

-  сигнал на зупинку котла;

-  сигнал на пуск котла;

-  сигнал відкриття регулюючих органів на „велике" горіння;

-  сигнал відкриття регулюючих органів на „мале" горіння.
Включення пристрою регулювання потужності при першому

пуску (як з загальнокотельним пристроєм так і без нього) здійснюється вручну тумблером, що супроводжується загорянням відповідної сигнальної лампи, при чому це відключення дозволяється тільки після прогріву котла (120 сек).

При спрацюванні датчиків, що контролюють параметри автоматики безпеки, а також при пропаданні напруги живлення пропадає струм на виконавчих реле, розриваючи коло живлення відсічних клапанів і подача газу до котла припиняється. Одночасно загоряється табло „Аварія" і сигнальна лампа першопричини аварії, замикається коло живлення джерела звукового сигналу.

Зняття звукового сигналу проводиться натисненням кнопки „Відключення сигналізації звукової".

Відключення світлової сигналізації повинно проводитись тільки після усунення причини появи аварійного сигналу натисненням кнопки „Відключення сигналізації світлової".

Автоматика безпеки і сигналізація.