Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 36

При аварійному режимі (відсутня або слабка тяга, перевищення тиску пари, припинення горіння газу, відхиленню рівня води за допустимі межі) відкриваються відповідні клапани: реле тяги, регулятора тиску пари, електромагнітного клапана, випускаючі на скид імпульсний газ. При цьому тиск імпульсного газу в імпульсній системі різко падає, що приводить до закриття головного клапана і відсічки основного газу.

Одночасно опускається мембрана сигнального реле, контакти якого розмикаються або замикаються, сигналячи про відключення котла.

Відключення котла при несправності автоматики або аварійному падінні тиску газу здійснюється за рахунок порушення щільності імпульсної системи або зменшення тиску імпульсного газу.

У всіх випадках відключення котла автоматика сповіщає диспетчерський пункт погасанням або загорянням лампочки на сигнальному щитку.

Автоматика сигналізує про роботу або відключення котла загорянням або погасання лампочки на сигнальному щитку.

Регулювання по навантаженню і рівню води проводиться  наступним чином:

Стабілізатор тиску пари підтримує задане значення тиску в парозбірнику. Переміщення сильфона-вимірювача тиску пари, з'єднаного з паровим об'ємом парозбірника котла через кран і конденсаційний бачок, приводить до більшого або меншого відкриття сопла виходу імпульсного газу в скидну лінію. Цей вихід визначає командний тиск під мембраною головного клапана, навантаженої пружиною і відповідно, до зміни відкриття клапана, регулюючого прохід газу до пальника.

Регулятор рівня позиційної дії забезпечує включення живильного насоса при опусканні води в парозбірнику до нижнього заданого рівня і виключення насоса при підвищенні рівня води до вищого заданого рівня.

Бачок постійного рівня своєю верхньою частиною з'єднаний трубкою через постійно відкритий кран з паровим простором парозбірника.

Відстійник з’єднано трубкою через кран з водяним простором парозбірника котла.

Перелік вузлів автоматики , їх характеристика. Пристрої загальнокотельного призначення:

1. Регулятор тиску газу РТГ — призначений для регулювання тиску газу перед котлами, незалежно від коливання тиску в газовій мережі. Встановлюється всередині котельні на вводі після лічильника в кількості залежно від витрати газу. Забезпечує після себе тиск газу 80-100 мм.вод.ст. (0,8-1 кПа) при тиску до регулятора 85-250 мм.вод.ст. (0,85-2,5 кПа).

РТГ настроюється на заданий тиск в заводських умовах (підбором тягаря над мембраною). Випускались РТГ в двох модифікаціях — на пропускну здатність 50 і 250 м3/год.

2.         Регулятор (стабілізатор) тяги СТ призначений для стабілізації тяги в топці. Основним елементом СТ є прямокутна заслінка, що обертається на осі. Верхня частина заслінки розміщена в пройомі газоходу. Дія розрідження зрівноважується противагою, закріпленою на заслінці. При збільшенні розрідження заслінка пересилює дію противаги і відкриває
пройом. Підсмоктуване через нього холодне повітря розбавляє продукти згоряння, що приводить до зниження  розрідження до заданого значення.

СТ, як правило, встановлюється на вертикальній ділянці збірного газоходу (лежака). Настройка тяги від 1,5 до З мм.вод.ст.

3. Сигнальний щиток СЩ — призначений для сигналізації провідключення котлів і виключення циркуляційного насоса.Встановлюється на диспетчерському пункті і має три сигнальнілампочки І) = 12 В, реле змінного струму з нормальнозамкнутими контактами і електричний дзвінок.

 Пристрої котлового призначення:

4. Регулятор витрати газу (головний клапан) регулює подачу газу до пальника по команді РСТ і здійснює відсічку газу до пальника у вище вказаних випадках. Головний клапан
встановлюється біля кожного котла.

Пропускна здатність клапана в залежності від номера профілю прохідного отвору (№ 1.. .№ 6) від 15 до 100 м3/год.

5. Електромагнітний клапан ЕМК — призначений для контролю горіння газу і подачі команди головному клапану про відсічку газу при погасанні запальника.

Крім того з допомогою ЕМК здійснюється розпалювання автоматизованого котла і живлення імпульсної системи газом. Кріпиться до головного клапана.