Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 54

Параметри

Автоматика „КАРЕ”

½”

¾”

1”

1 ¼”

Умовна пропускна здатність при :

 - тиску 1,274 кПа,

 - тиску 1,764 кПа,

2,8

5

8

12,5

4,2

7,5

12

19

Пусковий період, с, не більше

15

15

15

15

Час спрацювання регулятора при:

 - відсутності тяги в димоході, с, не більше

 - погасанні полум’я запальника, с, не більше

 - падінню тиску газу, с, не більше

60

60

60

60

60

60

60

60

30

30

30

30

Діапазон регулювання температур, ° С

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

Відносна вологість навколишнього середовища

при температурі 25 ° С, %

80

80

80

80

Маса, кг, не більше

1,5

1,6

2,2

2,7

Будова та принцип роботи.

Подивіться на Рис.1. Корпусні деталі виготовлені з алюмінієвого сплаву. Автоматика складається з блоків безпеки і регулювання.

Блок безпеки складається з термоелектричного клапана та термопари, датчиків тяги та закипання води, з’єднаних між собою імпульсними трубками.

Блок регулювання – манометричний. Мембранний клапан приводиться до дії манометричним сильфонним перетворювачем (терморегулятор поз.3 ¯).

Автоматика виконує такі функції:

1 - забезпечує подачу газу на запальник і основний пальник за допомогою  

     ручного керування;

2 - автоматично вимикає подачу газу в апарат при погашені полум’я запальника,

     порушення тяги в димоході, нагріву води вище граничного діапазону

     регулювання;

3 - підтримує температуру в опалювальному приміщенні в заданих межах 

     шляхом   автоматичного вмикання і вимикання подачі газу на основний 

     пальник в залежності від температури води в системі опалення;

4 - забезпечує ручне вмикання подачі газу на основний пальник при працюючому

     запальнику;

5 - забезпечує перекриття газу на основний пальник в режимі „Пуск”.


Рис.1. Автоматика регулювання і безпеки „КАРЕ”.

Розглянемо принцип роботи автоматики „КАРЕ”.

Головка термоелектромагнітного клапану (поз. 1 ­) підтримується в стані відкриття за допомогою ЕРС, створеної шляхом підігріву осердя термопари (поз. 11) полум’ям запальника (поз. 12). Зона підігріву осердя термопари полум’ям 3...4 мм.

В стані відкриття газ потрапляє каналом, зробленим в корпусі (поз. 1), через датчик від закипання (поз. 4) і датчик тяги (поз.5) по з’єднувальним трубках (поз. 15) на запальник (поз. 12).

Газ, проходячи через термоелектромагнітний клапан (поз. 1), потрапляє в мембранний клапан (поз. 2), заповнюючи нижню і верхню камери поверх мембрани через сопло, розміщене по центру мембрани.

Верхня камера клапана (поз. 2) за допомогою з’єднувальної трубки (поз. 15) з’єднана з терморегулятором (поз. 3).

При повертанні ручки терморегулятора (поз. 3) праворуч, відкривається клапан терморегулятора (поз. 3) і газ витікає через трубку (поз. 15) в евакуаційний пальник (поз. 9). Проходить запалювання полум’я на основному пальнику (поз. 8) і починається процес підігріву води в апараті.

Коли температура перевищить верхню межу, встановлену на шкалі терморегулятора, проходить повторне закриття клапану терморегулятора, що приводить до перекриття витоку газу з верхньої камери мембранного клапану (поз. 2) . Через декілька секунд проходить вирівнювання тиску в обох камерах клапану, мембрана опускається і відсікає подачу газу на основний пальник.

Після погасання основного пальника (поз. 8) проходить падіння температури води в апараті і цикл повторюється знову. Фільтр газовий (поз.17) встановлюється на опуску газопроводу перед котлом, призначений для очищення газу від пилу та інших твердих частинок, що забезпечує стабільну роботу автоматики.

Завдання ч. Поясніть підготовку до роботи, порядок роботи, технічне обслуговування, можливі несправості автоматики безпеки і регулювання КАРЕ (або аналог).