Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 56

Несправність

Причина

Спосіб усунення

Запальник не горить після  натиснення на пускову кнопку

·Перекрито подачу газу на котел.· Відсутність газу в газопроводі.· Забруднено отвір сопла запальника.

· Забруднена сітка фільтра.

· Перевірити відкриття крану. · Перевірити запускаючи інший газовий прилад.· Прочистити сопло і труби, що подають газ на запальник.

· Розібрати і почистити фільтр.

Через короткий час нормальної роботи котел повністю вимикається.

· Відсутність газу. · Відсутність нормальної тяги в димовій трубі.· Перегрів води в котлі.

· Забруднена сітка газового фільтру

·Перевірити, запускаючи інший газовий прилад. · Перевірити тягу в димовій трубі. · перевірити температуру води у котлі. · Розібрати і прочистити сітку фільтра.

Основні пальники не Вимикаються, не дивлячись на досягнення зазна-ченої температури.

Нещільність імпульсних трубок між мембраним клапаном і терморегулятором.

Перевірити, затягнути на з¢єднаннях, механічно пошкоджені замінити новими.

Нестабільне полум’я запалю-вального і основ-ного пальників.

Відсутність правильного виходу димових газів.

Прочистити димохід, димогарні канали топ очної камери.

Запальник погасає після відпускання пускової кнопки.

· Не затягнуто якір до стрижня електромагніту.

· Термопара стоїть поза зоною горіння. · Занадто мале полум’я запальника. · Нещільний стик термопари біля входу в термоелектромагніт.

·Через 30 сек. з моменту запалювання запальника сильно натиснути на кнопку, а потім повільно відпустити. · Прочистити сопло і трубопроводи. що подають газ на запальник. · Легко затягнути термо-пару, виставивши зону обігріву полум’ям 3-4 мм

Кипіння води у котлі

Пошкоджено або роз регульовано датчик захисту від закипання води (при наявності)

Замінити або відрегулювати датчик.


Рис.1 Автоматика безпеки і регулювання КАРЕ.

Завдання 44. Основні вузли регулятора котельної автоматики «Контур», структурна схема, функції регуляторів

Для автоматизації котлів ДКВР, ДЕ, що працюють на паливі газ/мазут і котлів ТВГ, КВ-Г, що працюють на природному газі, використовують комплекти автоматичного регулювання на базі системи „Контур", автоматики безпеки і управління в щиту типу Щ-К2 (Щ-К2У).

Система „Контур" освоєна Московським заводом теплової автоматики (МЗТА).

Автоматика регулювання „Контур" призначена для регулювання параметрів технологічного процесу котлоагрегатів.

Кожний автоматичний регулятор складається з:

1.  Датчик (первинний прилад).

2.  Регулюючий прилад (підсилювач).

3.  Виконавчий механізм.

4.  Регулюючий орган.


складається з вимірювального і електричного перетворювачів.

Вимірювальним перетворювачем може бути еластична мембрана, манометрична трубка та ін.

Електричний перетворювач являє собою диференційно-трансформаторну  котушку і стальне осердя.


І — первинна обмотка диференційно-трансформаторної котушки.

II—   вторинна   обмотка
диференційно-трансформаторної
котушки.

III— стальний сердечник.

IV— еластична мембрана
вимірювального перетворювача.

Датчик одержує живлення =

ІІвх = 12 (24) В від свого регулюючого прилада Р.25. Іівих змінює своє значення в залежності від положення стального сердечника III.

Р.25 — регулюючий прилад з задатчиком. Він здійснює живлення свого датчика, від якого поступає електричний сигнал Uвих, що зрівнюється з заданим і при нерівності цих сигналів на виході Р.25 виникає підсилений електричний сигнал, що включає в роботу виконавчий механізм.

ВМ — виконавчий механізм — буває гідравлічним типу ГИМ і електричним типу МЕО (механізм електричний однообертовий).

Він переміщає регулюючий орган.

РО — регулюючий орган. В залежності від параметрів, що регулюються, ним може бути: регулююча заслонка (РЗ), направляючий апарат дуттьового вентилятора (НАДВ), направляючий апарат димососа (НАД), регулюючий клапан (РК).