Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 44

При підвищенні температури зовнішнього повітря спра­цьовує перший мікроперемикач і розриває ланцюг живлен­ня соленоїдного клапана «великого горіння», зменшуючи подачу газу до першого котла на 60 %. Перший котел буде працювати у режимі двопозиційного регулювання. При дальшому підвищенні температури зовнішнього повітря спрацьовує другий мікроперемикач і розриває ланцюг живлення соленоїдного клапана «великого горіння» другого котла. Котел також буде працювати у режимі двопозицій-ного регулювання, а перший котел на зниженому наванта­женні. При ще більшому зростанні температури зовнішнього* повітря спрацьовує третій мікроперемикач і повністю від­ключає перший котел. Дальше підвищення температури зовнішнього повітря викликає зменшення подачі газу на 60 %, а потім відключення третього котла.

Четвертий котел постійно працює без головного регуля­тора. Автоматичне управління роботою четвертого котла забезпечується терморегулювальним приладом. Якщо ко­тел відключений головним регулятором, то на відповідному блоці управління і сигналізації загоряється табло «Котел відключений головним регулятором».

При зниженні температури зовнішнього повітря котел може автоматично включатися на повне навантаження, якщо перед цим він працював при малому навантаженні. Якщо котел в процесі регулювання був відключений, то при зниженні температури зовнішнього повітря автоматич­ного включення його в роботу не відбудеться.

Комплект котлових приладів і пристроїв включає блок управління, розпалювання і сигналізації; запальний пристрій з котушкою запалювання, контрольний електрод; дат­чики захисту від підвищення і зниження тиску води, конт­ролю температури води; датчик-реле напору і тяги; газові електромагнітні клапани. На парових котлах є датчики тиску пари, двопозиційний регулятор рівня води. Повітря­на заслінка і живильний насос мембранного типу обладнані електромагнітними виконавчими механізмами.

Для управління живильним насосом парового котла при двопозиційному регулюванні рівня води використовують зрівноважувальну колонку з електродами нижнього і верх­нього рівнів (НРУ і ВРУ). Електроди ізольовані від кор­пуса колонки. Якщо живильний насос приводиться в дію електродвигуном, то виконавчим органом є магнітний пус­кач.

Співвідношення   «газ повітря»,   а  також  регулювання розрідження здійснюється електричним блокуванням управління соленоїдними клапанами «великого і малого» горін­ня   та   електромагнітними   виконавчими  механізмами,  що відкривають заслінки на газовій і повітряній магістралях.

При виникненні на будь-якому з наведених вище пара­метрів (крім погасання полум'я) передаварійної ситуації розмикається контакт відповідного датчика захисту, знест-румлюються клапани «великого горіння» і «малого горін­ня» і подача газу до пальників припиняється.

Особливості пуску і зупинки автоматизованого котла

При вмиканні пакетного вимикача на блоці БУРС-1 по­дається напруга на магнітні пускачі вентилятора, живиль­ного насоса, димососа, до електричного кола автоматики. Запалюється лампа «Сеть», відкриваються повітряні зас­лінки «малого горіння» і «великого горіння», за допомогою електромагнітних виконавчих механізмів вентилюється топ­ка. Потім вручну відкривають трубопровід безпеки, пода­ють газ до клапанів. Через 2—5 хв натискають на кнопку «Пуск» на блоці БУРС-1.

При розпаленні запального пристрою відключається схема запалювання, відкривається заслінка «малого горін­ня», соленоїдний клапан «малого горіння» і запалюється основний пальник, одночасна робота продовжується ЗО— 100 с з витримкою в часі другого теплового реле, після чого клапан запальника відключається, відкривається зас­лінка «великого горіння» і запалюється лампа «Нормаль­ная работа». Потім закривають трубопровід безпеки.

Після прогрівання котла, але не раніше годинної вит­римки другого теплового реле (ЗО—-100 с), тумблер на бло­ці БУРС-1 переводять у положення «Нормальная работа», що забезпечує включення соленоїдного клапана «великого горіння» і налагоджує його на режим залежності від загальнокотельного регулятора, живлення до якого подаєть­ся одночасно з подачею живлення на блок БУРС-1.