Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 39

№ п/п

Параметр

Датчик

Результат спрацювання датчика

1

2

3

4

1

2

Підвищення тиску газу Пониж. тиску газу

ДН-250-10к(180-220 кгс/м2) ДН-250-10к(80-120кгс/

Відсічка подачі газу. Сирена.      Погасання лампи „Норм, робота" Теж

м2)

3

Пониж. тиску повітря

ДН-250- 1 Ок(80- 120 кгсі

Теж

м2)

4

Пониж розрідж.

ДНТ-100

Теж

5

Погасання факелу

електрод, контрольн.

Теж

КЕ

6

Підвищ, тиску пари

ДД-10-20к

Теж

7

Пониж. рівня води

електрод РК НАР

Те ж. „Води немає"

8

Перевищ. рівня води

електрод РК ВАР

Сирена

Включення системи:

1.  Подати напругу живлення на блок БУ-М-У і допоміжне
обладнання рубильником.

2.  Відкрити кришку БУ-М-У і натиснути кнопку теплового реле, якщо контакти його розімкну ті.

3.  Подати воду до живильного насоса.

4.  Відкрити кран на „свічу" (якщо закритий).

5.  Відкрити „контрольний" кран.

6.  Натиснути на кнопку „Пуск" блока БУ-М-У. При цьому включається в роботу димосос, вентилятор і живильний насос. Знизити рівень продувкою.

7.  Через 3-5 хв., необхідних для вентиляції топки, повторно натиснути на кнопку „Пуск". В результаті цього включається котушка „запалювання" і електромагнітний клапан запальника
на блоці БЖГ. Газ поступає до запальника і підпалюється іскрою, що виникає між пальником і електродом запалювання.

8.  Після появи полум'я запальника відкрити „робочий" кран і запалити основний пальник.  Одночасно включається електромагнітний виконавчий механізм, відкриваючий повністю заслінку вентилятора. Шибер димососа відкрити вручну. Успішне завершення розпалювання завершується відключенням схеми запалювання і загорянням лампи „Норм, робота".

9.  Після загоряння лампи „Норм, робота" закрити „свічу".

10.  Коли тиск в котлі буде рівним тиску в загально котельному колекторі або на 0,5 кгс/см2 менше, включити котел в роботу.

11.  Зробити запис в змінному журналі про розпалювання котла з у казанням часу.

Виключення системи:

1.  Перекрити подачу газу на котел.

2.  Натиснути на кнопку „Стоп".

3.  Відкрити продувочну „свічу".

4.  Через 3-5 хв., потрібних для вентиляції, знову натиснути на кнопку „Стоп".

5.  Відключити котел від загальнокотельного колектора.

6.  Виключити напругу живлення на БУ-М-У.

7.  Зробити запис в змінному журналі про зупинку котла з  вказанням часу.

Завдання 74. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії котельної автоматики КСУ-1-Г-2

Комплект випускається модернізованим в двох модифікаціях: КСУ-1-Г-2 — для водогрійних котлів теплопродуктивністю до 1 Гкал/год, що працюють на газі низького тиску. КСУ-1-Г-3 — теж на газі середнього тиску.

Рис.1.  Принципова схема комплексу засобів управління КСУ-1-Г: 1 — шкаф комплексу; 2, 3 — відсічні клапана; 4 — клапан-відсікач запальника; 5, 17 — виконавчі механізми; 6 — датчик-реле температури; 7, 10, 11, 18 — датчики-реле тяги, напору, тиску; 8 — електрозапальник; 9 — котушка запалювання; 12 — пальник; 13 — контрольний електрод; 14 —манометр електроконтактний; 15, 16 — термометри манометричні; ТІ — табло „Аварія"; Т2 — табло „Робота"; Л1-Л14 — лампи: ЛІ — „Мережа", Л2 — „Немає полум'я", ЛЗ — „Розрідження низьке", Л4 — „Тиск повітря низький", Л5 — „Тиск води низький", Л6 — „Тиск води високий", Л7 — „Температура води висока", Л8 — „Тиск газу низький", Л9 — „Тиск газу високий", Л10 — „Комплект несправний", Л11 — „Немає резервування", Л12 — „Температура відходячих газів висока", ЛІЗ — „Котел відключений загальнокотельним пристроєм", Л14 — „Включено"; К1-К5 — кнопки: К1 — „Пуск", К2 — „Стоп", КЗ — „Відключення звукової сигналізації", К4 — „Відключення сигналізації світлової", К5 — „Контроль сигналізації"; ПІ перемикач „Робота з загальнокотельним пристроєм"; ЛС-1 — „Живильна мережа 380/220В", 50 Гц, ЛС-2 — „Сигнали диспетчеру (а — „Включення живильної напруги", б — „Аварія"), ЛС-3 — „Дистанційне управління (в — „Пуск", г — „Зупинка", д — „Включення регулювання"), ЛС-4 — „Сигнали від загально-котельного пристрою регулювання" (е — „Пуск-стоп", ж — „Мале горіння — велике горіння").