Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 11

При підвищенні тиску газу в порожнині 1 мембрана МІ піднімається, штовхає шток, завдяки чому відкрива­ється клапан КлІ. При цьому в порожнину 4 надходить газ і тиск у ній підвищується (переріз клапана КлІ більший дроселів ДР2, Др4). Газ на запальник починає над­ходити з порожнини 4. Підвищення тиску газу в порожни­ні 4 до Р4 = Рном призводить до того, що піднімається мемб­рана МЗ, відкриваючи Кл2. Газ через відкриті клапани Клі і Кл2 надходить в порожнину 5, тиск в якій зростає до зна­чення Р5=Рнюм і з порожнини 5 через газовий кран надходить до пальника.

При досягненні заданої температури води в котлі регу­лятор температури спрацьовує, перекриваючи скид газу з порожнини 6. Надходження газу через дросель Др2 у по­рожнину 6 при перекритому скиді призводить до збільшення в порожнині тиску Рб = Рном

Рис.1 Схема автоматики регулювання і безпеки „КРАБ-2”

Оскільки в порожнинах 5 і 6 створюється рівний ста­тичний тиск газу, мембрана МЗ під дією своєї ваги почне опускатися і перекриє подачу газу через клапан Кл2 в по­рожнину (газ в порожнину 5 буде надходити тільки через дросель Др4).

Це призводить до зменшення подачі газу на основний пальник і скиду тиску в порожнині 5. В ній установлюєть­ся тиск, близький до атмосферного Р5 = 0. При цьому зав­дяки тиску в порожнині 6 на мембрані МЗ створюється до­даткове зусилля, і клапан Кл2 щільно прикривається.

Газ з порожнини 4 надходить на запальник і через Др4 на основний пальник.

При зниженні температури води в котлі регулятор температури відкриває скид газу через імпульсну лінію з по­рожнини 6. Тиск у цій порожнині знижується (Рб = 0); мембрана МЗ починає підніматися, що знову призведе до відкривання клапана Кл2 і подачі газу через клапани Клі І Кл2 до пальника. Описаний процес періодично повторюється.

Рис.2. Схема монтажу комплекту КРАБ-2.

I — клапан-регулятор; 2—5 — імпульсні трубки;  6 — заслінка;  7 — панель;

 8 —заслінка  регулювання  повітря;  9 — газовий  кран;. 10  — регулятор, температури;

II — котел;   12 — скоба;   13  — покажчик температури;   14 — датчик тяги; 

 15 —штуцер; 16 — кнопка; 17 — пальник

Завдання т. Пояснити функції елементів керування побутового газового котла PROTHERM 20PLO. Особливості настроювання автоматики.


Рис.1 Робоча схема котла PROTHERM. 1 – панель керування горизонтальна; 2 – кришка отвору для чищення; 3 – фланець димаря; 4 – колектор продуктів горіння з перервою тяги; 5 – SKKT (система контролю тяги димаря); 6 – вихід опалювальної води; 7 – подача газу; 8 – чавунний теплообмінник; 9 – вхід опалювальної води; 10 – камера згорання; 11 – подача вторинного повітря; 12 – атмосферний пальник; 13 – запальник; 14 – подача первинного повітря; 15 – форсунки пальника; 16 – електрокотушка газової арматури; 17 – керування газовою арматурою; 18 – п¢єзозапальник; 19 – декоративне покриття; 20 – місця для датчиків термометра, аварійного і робочого термостатів.

Керування роботою котла здійснюється з двох панелів : ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ (доступна після відкриття верхньої пластмасової кришки) і ВЕРТИКАЛЬНОЇ (доступна після відкриття передньої кришки котла).

Рис.2. Панель керування

ГОРИЗОНТАЛЬНА.

1 – термометр;

2 – манометр;

3 – сигналізатор аварійного стану;

4 – вимикач 220 Вольт.

Термометр, манометр – показують температуру і тиск опалювальної води.

Сигналізатор аварійного стану – (позначення „попереджувальний трикутник”) – коли світиться, то сигналізує про перевищення температури опалювальної води вище норми. ­

Рис. 3. ¯ Панель  керування ВЕРТИКАЛЬНА. 5 – запобіжник 220 Вольт ´ 1,6 Ампер; 6 – перемикач повної і половини потужності; 7 – перемикач „зима - літо”; 8 – аварійний термостат; 9 – робочий регулятор опалення; 10 – термостат насоса.


Робочий регулятор опалення (позначення „радіатор”) – потрібен для вибору температури  опалювальної води. · Вибрана температура води повинна бути вища, за температуру встановлену на термостаті насоса; в іншому випадку насос буде постійно відключеним.

Аварійний термостат – захист від перегріву.