Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 7

6. Для виключення основного пальника і запальника необхідно обертати ручку керування проти годинникової стрілки в положення  ® “Повна потужність” до упору, а потім піднявши її - в положення  l “Стоп”.

Технічне обслуговування автоматики “Факел-2-01”

     Для встановлення придатності автоматики і використання її в газопальниковому пристрої необхідно проводити перевірку технічного стану:

n після закінчення монтажу на апараті;

n перед першим введенням в експлуатацію;

n за графіком переодичного обслуговування на початку опалювального сезону;

n при виявленні несправностей.

  Об¢єм перевірок:

n зовнішній огляд всих складових частин;

n перевірка герметичності;

n перевірка працездатності.

  При зовнішньому огляді послідовно перевірити:

n закріплення запальника, термопари;

n витерти пил і бруд з блоку автоматики, обов¢язково з інжекторних отворів запальника, корпусу.

    Перевірку герметичності блока автоматики і з¢єднань автоматики з газопальниковим пристроєм апарата перевірити змочуванням перевіряючих місць мильною емульсією. Перевірку виконувати перед включенням автоматики у роботу і при роботі пальника в режимі   ·  “Мала потужність”. Наявність бульбашок не допускається.

     Перевірку працездатності роводити шляхом пробного розпалювання газопальникового пристрою.

     Перевірку автоматики при полум¢ї, яке затухає виконувати так:

n запалити пальник;

n перекрити подачу газу на апарат за допомогою газового крана на вході, впевніться що полум¢я на запальнику потухло. Почекавши не меньше 30 секунд, через оглядове вікно запального пристрою піднести відкритий вогонь до запальника. Відкрити газовий кран на вході. При справній автоматиці пальник не повинен запалюватися.

Перевірку спрацювання автоматики при порушенні тяги проводити так:

n розпалити газопальниковий пристрій;

n перекрити димоход шибером;

n в діапазоні від 10 до 30 секунд газопальниковий пристрій повинен погаснути;

n повернути ручку керування в положення ¬ “Пуск”;

n відкрити шибер, перевірити наявність тяги, провентилювати топку /неменьше трьох хвилин/, після чого через оглядове вікно газопальникового пристрою піднести відкритий вогонь до запальника. При справній автоматиці пальник не повинен запалюватись.

Перевірку спрацювання терморегулятора виконувати після прогрівання апарата до температури, на яку встановлені ручки керування.

Завдання в. Пояснити призначення, будову, принцип дії автоматики „ГУАБ-20” (автоматики регулювання) побутового газового котла.

Автоматика “ ГУАБ-20 ” призначена для автоматичного захисту і   регулювання теплових процесів згоряння природного газу в побутових опалювальних апаратах.

Вона забезпечує роботу газопальникових пристроїв від 4 до 20 кВт включно.

                                                                                        Функції автоматики на газових приладах

  1.  Здійснює подачу газу на запальник і основний пальник;
  2. Автоматично відключає подачу газу в апарат при затуханні полум¢я  запальника або порушенні тяги в димарі;
  3.  Підтримує температуру в опалюваному приміщенні в заданих межах, шляхом автоматичного вмикання і виключення подачі газу на основний пальник в залежності від температури води в системі охолодження;
  4. Забезпечує ручне вимкнення подачі газу на основний пальник при працюючому запальнику;
  5.  Забезпечує перекриття газу на основний пальник в режимі   “Пуск”;
  6.  Забезпечує ручне регулювання /обмеження/ краном автоматики потужності основного пальника.

                                                                       Технічні характеристики автоматики 

  1. Пропускна здатність, при втраті тиску до 250 Паскаль, : на основний пальник -5,4.   На запальник - 0,05 
  2. Тиск газу на вході, Паскаль : максимальний - 1764 Па. Номінальний - 1274 ± 127 

            Па. Мінімальний - 635 Па;

      3. Максимальна температура відключення  терморегулятора, + 90  ± 5°C   

      4. Діапазон регулювання температури води DT, + 40°C;

5. Інерційний період спрацювання комплекту автоматики при розпалі запальника, 60 с;