Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 52

Увага: положення ‚ ручки (2) на панелі керування може застосовуватись лише спеціалістом Уповноваженого Сервісного Центру, наприклад, при першому включенні, обслуговуванні чи регулюванні.

4.1.2 Органи регулювання та індикатори.

1.Термометр (5) (°С)

• Показує температуру води в контурі опалення котла.  Ця температура  

регу­люється ручкою (3).

2.Манометр (6) (бар)

•  Показує тиск води в контурі опалення котла. Для правильного

функціонуван­ня, тиск котла, виміряний в ХОЛОДНОМУ стані, повинен бути між 0,5-1.5 бар (оп­тимальний тиск 1-1,5 бар).

•  Правильний тиск є важливим для належного функціонування котла.

•  Якщо  тиск  нижчий,   встановіть правильний  тиск  (дивіться пункт 4.1.3 «Тиск води у котлі»). Якщо тиск впаде нижче за 0,5 бар, функціонування котла припиниться.

3.Індикатор (1) (живлення електричним струмом)

НЕ ГОРИТЬ: котел не живиться від мережі електричного струму. Загальний ви­микач електричного струму (поза котлом) вимкнений чи в мережі відсутня напруга. Жодні функції котла при цьому не працюють, у тому числі система попередження за­мерзання та система протиблокування.

ГОРИТЬ: котел працює, готовий до включення пальника для постачання тепла чи гарячої води.

МИГАЄ нормально: РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ. Котел підключений до мережі, але ручка Літо/Зима (2) стоїть в позиції «О». Котел не виконує основні функції, але пра­цюють система проти замерзання та система протиблокування. (детальна інформація надається в пункті 4.1.5 «Перерва в експлуатації котла»).

МИГАЄ короткими спалахами: помилково була включена функція «сажотрус» ‚ (яка призначена для техніка).

Відключіть функцію «Сажотрус» поворотом ручки (2) в положення «О» <=||=> на кілька секунд.

4.Індикатор блокування (7)

НЕ ГОРИТЬ: функціонування нормальне.

ГОРИТЬ ЧИ МИГАЄ: котел заблокований у зв'язку з якоюсь проблемою чи відмовою. Ця тема вичерпно подана в пункті 4.1.4 «Сигналізація несправностей».

5. Перемикач режимів (2) О - <=||=> (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ), Рис.4.3

• Коли ручка знаходиться у цьому положенні, котел не виконує основні функції,
але працюють система проти замерзання та система проти блокування.

• Користуйтесь цією позицією також для розблокування котла після проблеми чи відмови.

    Якщо передбачається довгий період відсутності користувача чи бездіяльності котла, дивіться пункт 4.1.5 «Перерва в експлуатації котла», щоб вдатися до не­обхідних заходів, які стосуються електроенергії, газу та системи проти зле­деніння.

ЛІТО (ліворуч)— у цьому положенні, Рис.4.3,котел нагріває сантехнічну воду. При відкритті крану гарячої води, пальник запалюється і нагріває сантехнічну воду.

T ЗИМА (праворуч) — в цій позиції котел нагріває сантехнічну воду як в   

           режимі «Літо». Крім того, ця позиція передбачає обігрів приміщення.   

6. Регулятор температури в системі опалення ||||(3)   

Поворот ручки (3), Рис.4.3 проти годинникової стрілки відповідає зменшенню температури, за годинниковою стрілкою — збільшенню температури.

•  Якщо, ви постійно користуєтесь лише котлом, для регулювання опалення, відрегулюйте ручку (3) так, щоб досягти бажаної температури приміщення.

•  Якщо, для регулювання температури приміщення   ви використовуєте термостат приміщення (чи краще хронотермостат), у цьому разі рекомендується відрегулювати ручку (3) так, щоб забезпечити якнайшвидше досягнення заданої температури приміщення, уникаючі його перегріву.

В обох випадках оптимальне регулювання залежатиме від кліматичної зони та пори року, а також від рівня теплової ізоляції приміщення.

7. Регулятор температури в системі гарячого водопостачання ?(4).

 Поворот ручки (4), Рис.4.3 проти годинникової стрілки відповідає зменшенню температу­ри сантехнічної води, за годинниковою стрілкою — збільшенню температури.

•  Треба мати на увазі, що у зв'язку з розсіюванням тепла в трубах потрібен дея-
кий відрізок часу, перш ніж температура води на виході з крану стабілізується.