Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 6

2. Автоматика складається з двох функціональних вузлів: безпеки і регулювання, і має вмонтований запірний орган.

3. Вузол безпеки складається з електромагнітної пробки, яка працює за рахунок ЕРС, термопари, запірно-регулюючого клапана з приводом від ручки керування.

4. Вузол регулювання - це манометрична система прямої дії, терморегулюючий клапан якої приводиться в дію манометричним сильфонним перетворювачем.

5. Автоматика працює наступним чином (подивіться на Рис.1)

    Ручку керування повернути за годинниковою стрілкою до упору в положення

   ¬“Пуск”.  Натиснути на ручку керування, при цьому відкривається клапан 

   електромагнітної пробки і газ поступає на запальник, де підпалюється. Ручку  

   керування необхідно втримувати у натиснутому стані 60 секунд для 

   розігріву термопари.

   Термопара виробляє ЕРС, достатню для утримання електромагнітної пробки у    

   відкритому стані. Ручку керування відпускають, запальник горить, що вказує

   на те, що автоматика готова до роботи. Включення основних пальників

   проводиться плавним обертом ручки керування в положення  ·“Мала

   потужність” основні пальники вмикаються на малу потужність.

   При подальшому обертанні ручки керування в положення ® “Повна

   потужність” основні пальники вмикаються на максимальну потужність.

   Обертання ручки в секторі між положеннями  ·   та   ® дозволяє вибрати 

   необхідний режим потужності горіння основних пальників.

6. Необхідний режим горіння запальника можливо відрегулювати за допомогою 

регулюючого гвинта.

7. Принцип дії терморегулюючого клапану слідуючий. При нагріві термобалона,  

рідина, яка є в середині нього, розширюється, перетікає по капіляру в 

сильфон. Сильфон, розширюючись, закриває терморегулюючий клапан, газ на 

основний пальник перекривається. Через деякий час температура теплоносія  

знижується, що приводить до стиску сільфона і відповідно до відкриванню

клапану терморегулятора.

8. Спрацювання автоматики в аварійному режимі при згасанні полум¢я

проходить за рахунок охолодження термопари і спрацювання

електромагнітної пробки

9. Спрацювання автоматики в аварійному режимі при порушенні тяги проходить

за рахунок вигорання кисню в топці, що приводить до загашення полум¢я і

охолодження термопари.

10.Спрацювання автоматики при пониженому тиску проходить за рахунок  зниження висоти полум¢я запальника і охолодження термопари.

                              Порядок роботи автоматики.

1. Перед включенням автоматики необхідно: перевірити наявність тяги в димоході, та відкрити газовий кран на стояку;

2. Для включення автоматики необхідно:

    ручку керування встановити в положення  ¬  “Пуск” піднявши її догори і повертаючи                               

n за годинниковою стрілкою до упору;

        ¡  натиснути ручку керування і запалити пальник. При першому включенні у роботу або 

            при довгих перервах у роботі запальник може не запалюватися через наявність  

            повітря  в з¢єднувальних трубках. Для продувки системи необхідно утримувати

ручку керування в натисненому стані 0,5...1 хвилини і повторити розпал;

n відпустити ручку керування - пальник повинен горіти.

3.  Для включення основних пальників необхідно:

n повільно обертати ручку керування проти годинникової стрілки в положення ·  “Мала потужність” - пальник запалюється на мале полум¢я;

n обернувши ручку керування в положення  ® “Повна потужність” - пальник запалюється на повну потужність;

 Термобалон (датчик T°)

Термопара (датчик наявності полум’я )


4. Встановити необхідне значення температури нагрівання теплоносія обертом ручки керування;

                                            Рис.1. Розташування органів керування автоматикою.

5. Для виключення основного пальника необхідно обертати ручку керування за годинниковою стрілкою до упору в положення  ¬ “Пуск”. Полум¢я  на основному пальнику повинно загаснути. Запальник буде горіти.