Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 58

Для котлів, на яких конструктивно неможливо забезпечити необхідну довжину газопроводів для установки діафрагми, імпульси по витратах заміняються імпульсами по тиску. Така схема використовується для котлів ДКВР, ДЕ, ТВГ, КВ-Г.

Для опалювальних котлів невеликої продуктивності використовується схема механічного пропорціювання, коли в залежності від тиску газу до котла міняється положення регулюючого органа на повітропроводі або система двопозиційного регулювання, коли положення заслонки змінюється в залежності від режиму роботи пальника, зебезпечуючого 40 і 100% його теплової потужності.

3.  Регулятор розрідження повинен забезпечити стійке
розрідження в топці в межах від 1 до 5 мм.вод.ст., сприяючи
повному видаленню продуктів згоряння з топки. Розрідження в
топці часто буває нестійким і крім того, має різні значення по
висоті топки. Через це імпульс по розрідженню повинен
відбиратись у верхній частині топки.  Регулятор діє на
направляючий апарат димососа або на шибер на димоході.

4. Регулятор рівня води в барабані.

Вимоги до регулювання рівня води в барабані парового котла найбільш жорсткі в порівнянні з іншими котловими регуляторами. Це викликано умовами безпеки і надійності роботи котла. Відхилення рівня води від номінального значення може викликатись наступними причинами:

- зміною витрати пари (навантаження);

- зміною кількості живильної води, що подається;

- зміною тепловиділення, яке зв'язане зі зміною подачі палива
і повітря.

Крім того на коливання рівня впливає явище „набухання" води — зміна об'єму, який займає пара в пароводяній суміші, що циркулює в контурі котла. „Набухання" проявляється при різких змінах витрати або теплової потужності пальника. Це порушує в перший момент процес регулювання рівня. При збільшенні витрати пари подачу води в барабан потрібно збільшити, а на регулятор поступає імпульс на зменшення подачі живильної води. Це викликане різким підвищенням рівня за рахунок „набухання". Через це явище вибір типу регулятора ускладнюється.

Враховуючи характер причин, що викликають зміну рівня води в барабані котла найбільш необхідною є триімпульсна схема регулювання. Така схема застосовується для котлів паропродуктивністю 10 тігод і більше, працюючих в умовах значного коливання продуктивності. При цій схемі регулятор живлення враховує три імпульси: рівня води в барабані, витрату пари і витрату живильної води.

Для котлів малої паропродуктивності, в яких „набухання мало впливає на зміну рівня, підримка його в заданих межах добре забезпечується одноімпульсним (по рівню) регулятором, що діє на регулюючий клапан на живильній лінії котла або на включення і виключення живильного насоса.

Автоматичне регулювання водогрійних котлів. Автоматичне регулювання водогрійних котлів здійснюється аналогічно паровим тільки з деякими особливостями. Регулятор продуктивності одержує імпульси по температурах води за котлом і навколишнього повітря і діє на зміну подачі газу до пальників котла. Регулятор рівня відсутній, а робота регуляторів співвідношення „газ-повітря" і розрідження не відрізняється від роботи аналогічних регуляторів для парових котлів.


Завдання 98.  Поснити призначення, загальний принцип роботи автоматики безпеки котлоагрегатів.

Автоматика безпеки котлів.

Дія автоматики безпеки повинна приводити до відключення подачі газу до пальників при відхиленні контрольованих параметрів за межі допустимих значень. Враховуючи, що аварійні режими виникають частіше всього через неправильні дії обслуговуючого персоналу при пуску котла, в схему автоматики безпеки в ролі складової частини включається дистанційне і автоматичне розпалювання, в процесі якого повинні бути забезпечені:

- контроль за правильним виконанням передпускових операцій;

- включення тяго-дуттьових машин;

- заповнення котла водою;

                                                        днт

Рповітря

Мал.1.  Схема автоматики безпеки котлів.

Датчики: ДП — рівень води; ЕКМ — тиск пари; ДНТ — тиск газу, повітря розрідження;

АКП — контроль полум'я.