Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 22

 Регулятор РДУК-2.Регулятор тиску універсальної кон­струкції Казанцева (рис. 1) є регулятором прямої дії, що працює автоматично, без застосування допоміжного джере­ла енергії, використовуючи енергію потоку газу, що дросе­лює. Для отримання вихідного тиску 0,005—0,6 кгс/см2 ви­користовують пілот КН-2-00, а в межах 0,6—6,0 кгс/см2 — пілот КВ-2-00. РДУК-2 підтримує після себе постійний тиск з достатньою точністю при зміні витрат газу споживачем або при зміні вхідного тиску перед ним.

Конструктивно він складається з виконавчого вузла, що дроселює основний потік газу, пілота, який є командним вузлом і являє собою регулятор з малою витратою газу.

У виконавчому вузлі (рис.1, а), який має фланцевий корпус вентильного типу з умовним діаметром Ду 100— 200 мм, сідло — змінне (кріпиться на різьбі), а з умовним діаметром Ду 50 — постійне. Зверху корпус закритий криш­кою, під якою знаходиться фільтр для очистки газу, що над­ходить у пілот. Мембранна камера прикріплена до нижньої частини корпусу, всередині якої знаходиться мембранний привід. У центральне гніздо тарілки мембранного приводу упирається штовхач, а в нього — шток, які примушують плунжер переміщатися вертикально. На верхній кінець штока, що рухається в напрямній втулці, надітий плунжер з м'яким гумовим ущільнювачем.

Рис.1. РегулятортискуРДУК-2

а — виконавчий вузол; б —

командний вузол (пілот); в —

мембранний привід командного

вузла;

1 — дросель; 2 — штуцер; 3 —

імпульсний трубопровід

виконавчого вузла; 4 —

скидний трубопровід; 5 —

скидний дросель; 6 —

регулювальний стакан пілота; 7 — регулювальна пружина пілота; 8 — мембранний привід пілота; 9 — імпульс­ний трубопровід пілота; 10 — трубопровід командного сигналу; 11 — плунжер пі­лота; 12 — трубка високого тиску; 13 — кришка; 14 — фільтр; 15 — плунжер ви­конавчого вузла; 16 — сідло; 17 — корпус; 18 — шток; 19 — штовхач; 20 — мем­бранний привід виконавчого вузла; 21 — опора: 22 — мембранна камера; 23 — штуцер командного сигналу; 24 — сідло пілота; 25 — втулка; 26 — штовхач пі­лота;

27 — кришка пілота; 28 — шток пілота; 29 — штуцер вхідного тиску; ЗО — пробка; 31 — пружина;

32 - диск; 33 — кільце; 34 — корпус

Пілот (рис.1, б) керує подачею сигналу командного тиску під мембранним приводом виконавчого вузла (каме­ра А), підтримуючи заданий тиск після регулятора. Кришка мембранної камери пілота має два нарізних отвори. До од­ного із них підведений імпульсний трубопровід з контрольо­ваним тиском у системі регулювання, а другий отвір зак­рито пробкою. Знизу мембранний привід обтиснений флан­цем, в який вкручено регулювальний стакан, що стискає регулювальну пружину. На верху кришки розміщена хре­стоподібна головка, що має вхідний і вихідний отвори. У се­редині головки знаходиться вузол плунжера з м'яким гумо­вим ущільнювачем. Плунжер перекриває сідло, нижче якого запресована гільза з отвором для направлення шпильки плунжера, що відділяє вихідний отвір головки пілота від його иадмембранної камери. Шпилька проходить через сідло і гільзу, упирається в штовхач, який в свою чергу обпираєть­ся на центр мембранного приводу. Газ, що надходить у ре­гулятор, очищається фільтром і потрапляє у вхідний отвір головки пілота. Вихідний отвір з'єднано з підмембранною камерою А виконавчого вузла. На нижньому кінці імпульс­ного трубопроводу в з'єднувальному штуцері установлений демпферний дросель d1 = 0,8 мм для регулятора з Ду 50 мм і d1 =1,0 мм для регуляторів з іншими умовними діамет­рами.

Зусилля вихідного тиску на мембранний привід пілота постійно дорівнює заданому. При підвищенні вихідного ти­ску, під дією сигналу зворотного зв'язку мембранний привід пілота переміститься у нижнє положення. Плунжер під дією пружини наблизиться до сідла, послаблюючи командний сигнал, що надходить під мембранний привід виконавчого вузла. При зниженні вхідного тиску мембранний привід пі­лота під дією регулювальної пружини переміститься у верх­нє положення.

З'єднаний з мембранним приводом плунжер відійде від сідла, збільшуючи зазор. При цьому зростає сила команд­ного сигналу, що надходить під мембранний привід вико­навчого вузла.