Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 30

Приведення клапана в робочий стан після спрацювання виконують вручну поворотом важелів 6, 7 до фіксації їх з наконечником 9, завдяки чому клапан 2 утримується у від­критому положенні.

Завдання 57. Поясніть призначення, конструкцію, принцип дії запобіжно – запірного клапану ПКК-40М.

Запобіжний кла­пан Крім регуляторів тиску, регуляторні пункти забезпече­ні запобіжними пристроями.

Ці пристрої відносять до напівавтоматичної запобіжної запірної арматури, які монтують перед регулятором тиску і призначені для герметичного відключення подачі газу при зміні тиску за регулятором нижче мінімальної і вище мак­симальної границі роботи обладнання. Зниження тиску газу перед пальником призводить до зменшення швидкості ви­ходу газоповітряної суміші з сопла пальника, при цьому виникає зворотний удар і полум'я проскакує всередину пальника. Підвищення тиску веде до перевищення швидкості виходу газоповітряної суміші з пальника над швидкістю поширення полум'я, що буде відриватися від пальника. Це може призвести до появи в робочому об'ємі вибухонебез­печної суміші.

У даний час в експлуатації знаходяться запірно-запо­біжні пристрої (ЗЗП) типу ЗЗК, ЗКН (ЗКВ), КЗЗН (КЗЗВ) і «ПКК-40М».

 (рис.1.) призначений для установки їх перед регуля­торами тиску головним чином в шафових  установках.

Принцип дії клапана пневматичний. Відсутність кіне­матичних пристроїв значно спрощують його виготовлення і експлуатацію.

Для відкривання клапана відкручують пускову пробку

Рис.1.. Запобіжно-запірний клапан ПКК-40М.

1 — корпус; 2 — основний клапан; 3 — шток; 4 — пружина; 5 — мембранна ка­мера; 6 — зворотний клапан; 7 —• проміжне кільце; 8 — верхній мембранний привод; 9 — кришка; 10 — регулювальний стакан; 11 — Контрольна пружина; 12 — малий клапан; 13 — пускова пробка; 14 — нижній мембранний привод; 15 — сідло малого клапана.

13, після чого імпульсна камера з'єднується з атмосферною через пробку 13. Тиск газу збільшується, нижня мембрана 14 разом з штоком 3 і клапаном 2 піднімаються. Мембрана 14 піднімається догори і сідло малого клапана упирається у гумове ущільнення. Мембранна камера роз'єднується з вхідною порожниною запобіжно-запірного пристрою. Ра­зом з нижнім мембранним приводом підніметься догори шток, з яким зв'язаний основний клапан, звільняючи про­хід газу до регулятора тиску. Вкручуванням пускової пробки на місце вирівнюють тиск газу в мембранній камері, що надходить через зворотний клапан, з тиском в контрольній точці газопроводу. Якщо тиск за регулятором перевищить максимальні межі, то верхній мембранний привод підніметь­ся, тому що тиск газу в мембранній камері перевищить зу­силля пружини. Сідло у верхньому торці штока відкрива­ється, пропускаючи потік газу в мембранну камеру з вхід­ної порожнини ЗЗП. Зворотний клапан закриється під дією більш високого тиску. З обох боків нижнього мем­бранного приводу установиться однаковий тиск газу, рів­ний вхідному. Під дією пружини і тиску газу на вході в ЗЗП клапан опуститься на сідло, перекриваючи подачу газу.

Подача газу припиниться, якщо вхідний тиск упаде до 0,1—0,15 кгс/см2, що обумовлено зусиллям пружини.

Завдання 58. Пояснити призначення, принцип дії запобіжно – скидного клапана

ПСК – 50.

Запобіжно-скидний клапан  ПСК-50.Для захисту газо проводів  від  підвищеного тиску інколи  необхідно  кілька кубометрів тазу скинути в атмосферу. У таких випадках застосовують запобіжно-скидні клапани мембранного типу.

Рис.1. Запобіжно-скидний клапан ПСК-50.

їх дія повинна починатися до того, як буде досягнуто мак­симальний тиск газу, на який відрегульований автоматич­ний запобіжно-запірний клапан (рис.1).

ЗСК складається із корпусу, кришки, клапана в зборі і регулювальної пружини.

, Плоска мембрана в нормальному положенні наванта­жена тиском газу і зрівноважується регулювальною пру­жиною, стиснутою до певної величини. Односідельний м'я­кий клапан обладнаний хрестоподібною надрамною, яка входить в сідло, і безпосередньо з'єднаний з мембраною і тарілкою гвинтом. Регулювальна пружина розміщена між двома опорними шайбами. У кришці передбачено отвір для з'єднання підмембранного простору з атмосферою.