Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 57

На парових котлах встановлюються регулятори:

1.  Регулятор тиску пари в барабані котла.

2.  Регулятор співвідношення „газ — повітря".

3.  Регулятор розрідження в топці.

                                             4. Регулятор рівня води в барабані котла.

Рис.1. Об’єм регулювання парового котла ДКВР за допомогою регуляторів Р-25.

Завдання 55. Функції регуляторів Р-25 при автоматизованому керуванні котлом ДКВР, привести датчики з якими вони працюють.

  1. Регулятор тиску пари в барабані котла.

Датчиком цього регулятора є манометр електричний

дистанційний типу МЕД. Він перетворює зміну тиску в барабані

котла в електричний сигнал. Цей сигнал надходить на Р.25,

зрівнюється з заданим і у випадку нерівності цих сигналів на виході      Р.25      виникає

підсилений електричний сигнал,         що        керує виконавчим механізмом, який повертає регулюючу заслонку РЗ на газопроводі перед пальниками в сторону збільшення або зменшення подачі газу.

2. Регулятор співвідношення „газ — повітря".

Цей регулятор має два датчики типу ДТ-2, які вимірюють тиск газу і повітря на пальники. В цьому випадку на Р.25 зрівнюються три сигнали: датчика тиску газу Рг, датчика тиску повітря Рп і задатчика РЗ.

Наприклад, при збільшенні тиску газу, що визначає збільшення його витрати, Р.25 видає команду ВМ і той пересуває_ направляючий апарат дуттьового вентилятора в сторону збільшення витрати повітря.

3. Регулятор розрідження в топці.

В залежності від зміни подачі газу і повітря в топку котла, буде змінюватись розрідження вверху топки.

Датчиком розрідження є також ДТ-2, який зі зміною розрідження посилає електричний сигнал на Р.25. Той зрівнює сигнал із заданим і у випадку їх нерівності посилає сигнал на ВМ, який керує направляючим апаратом димососа, збільшуючи чи зменшуючи розрідження.

4. Регулятор рівня води в барабані котла. Датчиком цього регулятора є диференційний манометр типу ДМ, який через рівномірну колонку під'єднаний до барабану котлаДиференційний манометр типу ДМ: 1,6 — кришки корпуса; 2, 4 — мембранні коробки; 3 — перегородка; 5 — ніпель; 7 і 15 — імпульсні трубки; 8 — диференційно-трансформаторний перетворювач; 9 — ковпак; 10, 11, 12 — вентилі; 13 — розподільча трубка; 14 — шток сердечника перетворювача; 16 — втулка регулювання нуля; 17 — контргайка.

Перепад тиску, який відповідає рівню в барабані котла, надходить на ДМ. Сигнал з диференційно-трансформаторної котушки ДМ поступає на Р.25, де зрівнюється із заданим і у випадку нерівності цих сигналів дає команду ВМ, який відкриває або прикриває регулюючий клапан РК, встановлений на живильній лінії парового котла.

Завдання 23. Поясніть суть  автоматичного регулювання парових і водяних колів

Автоматичне регулювання парових котлів.

1.  Регулятор тиску пари (продуктивності) здійснює регулювання подачі газу до пальників парового котла так, щоб постійно забезпечувалась необхідна паропродуктивність котла, тобто, щоб забезпечувалась відповідність між виробіткою і споживанням пари. Показником цієї відповідності служить постійність тиску пари в барабані котла. Отже, тиск пари можна використати у ролі імпульса для регулювання кількості газу, що подається в топку. Змінюючи подачу газу, регулятор змінює продуктивність котла у відповідності з потребою в парі. Регулятор діє на регулюючу заслонку на газопроводі перед пальниками.

2.  Регулятор подачі повітря підтримує відповідність між кількістю газу і кількістю повітря, необхідного для повного згоряння газу. Показником цієї відповідності є коефіцієнт надлишку повітря, що контролюється по значенню СО, або О9 в продуктах згоряння. Оптимальне значення коефіцієнта надлишку повітря визначають при наладочних   випробуваннях котла і
заносять в режимну карту. Управління подачею повітря повинно вестись з дуже високою точністю, забезпечуючи відхилення значення Оп не більше як ±1%.

Оптимальною схемою регулювання відповідності між кількістю газу і повітря є триімпульсна схема з використанням даних по витраті газу і повітря котлом і з корекцією по вмісту О2 у відходячих газах. Така схема використовується в теперішніх системах управління на котлах ПТВМ, КВ-ГМ.