Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 59

- контроль за нормальним станом параметрів при пуску;

- дистанційний розпал запальника зі щита управління.

Для парових котлів незалежно від тиску пари і продуктивності повинні бути встановлені пристрої, які автоматично відключають подачу газу до пальників при:

1  — підвищенні або пониженні тиску газу перед пальниками;

2  — пониженні тиску повітря перед пальниками з примусовою
подачею повітря;

3  — пониженні розрідження в топці;

4  — погасанні факела пальників;

5  — підвищенні тиску пари поверх робочого;

6  — підвищенні або пониженні рівня води в барабані котла за
допустимі межі;

7  — несправності ланок захисту, включаючи пропадання
напруги (крім котельних 1 категорії по електропост.)

Для водогрійних котлів з температурою води більше 1152С:

1  — підвищенні або пониженні тиску газу перед пальниками;

2  — пониженні тиску повітря перед пальниками з примусовою
подачею повітря;

3  — пониженні розрідження в топці;

4  — погасанні факела пальників;

5  — підвищенні температури води на виході з котла;

6  — підвищенні або пониженні тиску води на виході з котла;

7  — зменшенні витрати води через котел;

8  — несправності ланок захисту, включаючи пропадання
напруги.

Для водогрійних котлів з температурою води 115аС і нижче:

1  — підвищенні або пониженні тиску газу перед пальниками;

2  — пониженні тиску повітря перед пальниками з примусовою
подачею повітря;

3  — пониженні розрідження в топці;

4  — погасанні факела пальників;

5  — підвищенні температури води на виході з котла;

6  — несправності ланок захисту, включаючи пропадання
напруги.

Реалізація схем автоматики безпеки здійснюється або в складі комплектних пристроїв автоматики, або з допомогою окремих автоматичних пристроїв в необхідному наборі.

Датчики автоматики безпеки повинні бути автономні, незалежні один від одного і від системи регулювання, повинні мати свої пристрої відбору імпульсів і замикатись на окрему схему.

Включення в склад автоматики безпеки дистанційного і автоматичного розпалювання визначає особливі вимоги до таких, характерних тільки для цих схем, приладів і пристроїв, як прилади контролю наявності полум'я і відключаючі пристрої з електромагнітним приводом.

В схемах захисту пуску котлів, працюючих на газі, підлягають реалізації наступні вимоги:

- затримка видачі сигналу „Зупинка" по параметрах, для яких
характерна пульсація і для датчиків з можливим неправильним
сигналом через вібрацію (по факелу, розрідженню, напору
повітря, при використанні приладів ЕКМ, ТПГ-СК та ін.)
Затримка допускається в залежності від потужності пальника в
межах 2-5 сек;

- в робочому стані всі елементи схеми повинні знаходитись
під напругою;

- тиск газу і факел основних пальників під час розпалювання
блокуються, останні параметри задіяні на захист;

- повинно бути забезпечено виявлення і запам'ятовування
причини зупинки котла;

-  повинна  бути   передбачена  можливість   перевірки
роботоздатності схеми по всіх параметрах без зупинки котла;

- при спрацюванні датчика пониження тиску газу повинна бути
виключена подача газу на запальник;

- повинна бути забезпечена до розпалювання автоматична
вентиляція топки;

- в котлах з декількома запальниками схемою повинно бути
забезпечено порядкове і незалежне включення пальника від свого
запальника.

Завдання 88. Пояснити призначення, загальні принципи роботи автоматики безпеки промислового котла, датчики автоматики безпеки.

Автоматика захисту котла призначена для відключення подачі палива до пальників котла при відхиленні параметрів безпеки за допустимі межі.

По параметрах розрідження в топці і рівня води в барабані відключення подачі палива проходить з витримкою в часі 15-20 сек. Цим виключається вплив короткочасних змін розрідження і рівня, що не можуть викликати аварії котла.