Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 51

Вся інформація в системі передається кодами, які сприй­маються оперативною пам'яттю машини. Завдяки цьому за­безпечується можливість безпосередньої передачі цих кодів на вхід ЕОМ. Весь комплекс розрахований на обслуговування середнім технічним персоналом. В результаті вико­ристання комбінованих контактно-безконтактних рішень досягнута порівняно низька вартість апаратури.

Телеуправління. Телеуправління здійснюється посилан­ням чотирьох командних сигналів, в яких номера об'єктів управління кодуються з використанням тимчасової імпульс­ної ознаки. Командний сигнал збуджується поворотом клю­чів у верхнє або нижнє положеня при вимкненні загальної кнопки. Виконання командного сигналу викликає посилан­ня сигналу, при цьому загоряється одна з чотирьох ламп на пульті керування. Сигнал виконання формується контакта­ми виконавчих реле на КП. Однопозиційні команди теле­управління можуть використовуватися на ГРП для відклю­чення запобіжних клапанів.

Завдання у. Привести функціональну схему побутового котла SUPERMICRA Е (або аналог). Поясніть призначення органів керування і сигналізації.

 Рис. 4.1 Схема функціональна котла  «SUPERMICRA Е»

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

                                                       1- Кран зливу води з котла

                 2 - Термоманометр

                 3 - Перепускний клапан (бай-пас)

                4 - Насос

                 5- Запобіжний клапан 3 бар

                                                           6- Розширювальний бак

                       7- Пальник

                                                                    8- Теплообмінник первинний

            9- Димова камера (мод. Е)

                10- Термостат диму (мод. Е)

                11- Димова камера (мод. SE)

                12- Пресостат диму (мод. SE)

                 13 Вентилятор (мод. SE)

                 14- Запобіжний термостат котла

                  15- Автоматичний повітряний клапан

               16- Датчик температури системи опалення

  17- Гідравлічний трьохходовий клапан

           18- Мікроперемикач

      19- Теплообмінник вторинний(сантехнічний)

                  20- Кран заповнення котла

                  21- Газовий клапан

                  22- Реле мінімального тиску води

    Рис.4.2 Схема функціональна котла «SUPERMICRA SE»     

   (цей котел має електропривод вентилятора 13 в системі видалення газів )  


                 1 ˜   ˜ 7


Рис. 4.3 Панель керування настінним газовим  котлом «SUPERMICRA»


1) Спочатку поверніть ліву ручку (2) в позицію «О» <=||=>. Включається перемикач, який подає струм до котла. Починає мигати зелена індикаторна лампочка (позиція «1»).

2) ЗАРАЗ ЛІТНЯ ПОРА

Поверніть ручку (2) в позицію R(ЛІВОРУЧ). Індикаторна лампочка горить рівним світлом.

Відрегулюйте температуру гарячої води, використовуючи ручку? (4). Поворот ручки (4) проти годинникової стрілки відповідає зменшенню температури сантехнічної води, за годинниковою стрілкою — збільшенню температури.

3)   ЗАРАЗ ЗИМОВА ПОРА

•  поверніть ручку (2) в позицію T(ПРАВОРУЧ). За допомогою регулятора ||||(3) відрегулюйте тем­пературу в системі опалення. Поворот ручки (3) проти годинникової стрілки відповідає зменшенню температури, за годинниковою стрілкою — збільшенню температури.

•  Відрегулювати температуру приміщення можна також на термостаті приміщення у відповідності з інструкціями виробника: котел нагріватиме приміщення, а термостат примі­щення підтримуватиме задану температуру.

4)Зараз Ваш котел вже функціонує, і він автоматично включатиметься у разі не­обхідності нагріву.

5)Контролювати тиск та температуру в системі опалення в процесі роботи котла ви можете за допомогою термометра (5) та манометра (6) на панелі керування.

6)За допомогою індикатора (7) здійснюється сигналізація можливих несправностей в роботі котла. Більш докладна інформація наведена в пункті 4.1.4 «Сигналізація несправностей».