Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 19

Рис.1. Регулятор тиску «Балтика» з клапаном КБ-1.

1 — штуцер; 2, 8, 13, 14, 23, 27 — пружини; 3, 12 — чашки; 4, б, 7 — корпуси: 5,

9 — клапани; 6 — кільце ущільнення; 10, 15 — осі; 11 — важіль; 16, 26 — штоки;

17 — рукоятка; 18 — кришка; 19 — сідло; 20 — тарілка; 21, 25 — мем­брани; 22 —

обруч; 24, 28 кільця; 29 — кулька.

Завдання 47. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії регулятора низького тиску РД-32М.

Регулятор низького тиску РД-32Мзастосову­ють у ГРП, що забезпечують газом об'єкти з невеликою ви­тратою газу. Він складається з мембранної камери і дро-

Рис.1  Регулятор низького тиску РД-32М

сельного вузла, який знаходиться в чавунній хрестовині. Хрестовина з мембранною камерою з'єднана накидною гай­кою (рис. 1). Регулятор монтують на вертикальній або го­ризонтальній ділянці газопроводу. До нижньої частини кор­пусу мембранної камери підводять імпульсний трубопровід від точки, контролюючій тиск газу за регулятором.

Настроювання регулятора на необхідний вихідний тиск виконується обертанням регулювального гвинта. При обер­танні гвинта за годинниковою стрілкою тиск після регуля­тора буде зменшуватися, а при обертанні проти годиннико­вої стрілки — збільшується. Настроювати регулятор на не­обхідний тиск потрібно при середній витраті газу.

Вбудований запобіжний скидний пристрій (ЗСП) забез­печує скид надлишкового газу в атмосферу. В регуляторі РД-32М він вмонтований у центральній частині мембран­ного приводу (див. рис.1). При перевищенні тиску в під-мембранній порожнині регулятора сідло відходить від ела­стичного ущільнення повідка, відкриваючи отвір для скиду газу в атмосферу, при зниженні тиску сідло сідає на елатичне (гумове) ущільнення повідка, припиняючи скид над­лишкового газу.

У регуляторі РД-50М (скидний пристрій) вмонтовано в нижній частині корпусу. При підвищенні тиску під мемб­ранним приводом регулятора мембранний привід ЗСП від­ходить від сідла, забезпечуючи скид надлишкового газу в атмосферу. Тиск, при якому можуть спрацьовувати ЗСП, для регулятора РД-32М становить 150—250 мм вод. ст., для регулятора РД-50М 150—400 мм вод. ст.

Шафові ГРП виконують без ЗСП, для них передбачено спеціально розроблені підприємством ЗСП, які монтують окремим вузлом. При постійній витраті газу рухома систе­ма регулятора знаходиться в рівновазі. Якщо зміниться ви­трата газу, то змінюється тиск в контрольній точці і під мем­бранним приводом порушується рівновага рухомої системи регулятора, .викликаючи при цьому переміщення мембран­ного приводу догори або донизу. При цьому плунжер зв'я­заний з мебранним приводом через шток і колінчастий ва­жіль, відходить від дросельного отвору, збільшуючи зазор і пропускаючи більшу кількість газу, відновлюючи тиск до заданого. Мембранний привід після відновлення тиску зай­має майже повністю своє початкове положення. Підвищен­ня або зниження тиску газу перед регулятором призводить до руху систему плунжер-шток - мембранний привід в тому напрямку, якби зменшувалася або збільшувалася витрата газу споживачем. При повному скороченні витрат газу тиск після регулятора зростає, що піднімає мембранний привід догори до повного закриття плунжера дросельного отвору.


Рис.2. Схема передачі зусилля мембранного приводу плунжера.

1 — мембранний привод; 2 — плунжер; 3 — сідло; 4 — колінчастий важіль; 5 вісь пажеля


Діюче на плунжер зусилля колінчастого вала з плеча­ми LІ>L2, яке передається мембранним приводом прямо про­порційне відношення пліч LІ/L2, N2=N1∙L1/L2 де N1 — зусилля на важелі, яке передається мембранним приводом, кгс, N2— діюче зусилля притискання плунжера до сідла, кгс; L1, L2 – плечі важіля (Рис.2)

1- мембранний привод; 2 – плунжер; 3 – сідло; 4 – колінчастий важіль; 5 – вісь важіля.

Пропускна здатність регулятора РД-32М та РД-50М залежать від густини газу і робочого тиску 90. . . 350 мм вод. ст.

Завдання 48. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії регулятора низького тиску РД-50М.