Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 25

Тому тиск під мембранним приводом більший, ніж над мембранним. Мембранний привід під дією високого тиску переміщується догори, зміщуючи плунжер на певну відстань від сідла, підтримуючи за регулятором необхідний тиск і витрату газу.

Рис.3 Регулятор РДБК-1.

1 — мембрана; 2 — мембранна камера; 3 — опорний диск; 4 — диск; 5 — штовхач;

6 — напрямна втулка; 7 — колонка; 8 —'шток; 9 — сідло; 10 — корпус; 11 — плунжер;

12 — упор; 13 — фільтр; 14 — кришка; 15 — штуцер; 16, 18, 22 — від­повідно верхній, скидний та нижній регулювальний дроселі; 17 — трубка; 19 — штуцер; 20 — імпульсна колонка;

21 — пружина; 23 — штуцер стабілізатора; 24 — стабілізатор; 25 — трубка, що з'єднує стабілізатор з пілотом; 26 — пілот; 27 — штуцер з накидною гайкою для приварки імпульсної трубки на імпульсній ко­лонці; 28 — трубка, що з'єднує підмембраиний простір виконавчого вузла зі Ста­білізатором

Рис.5. Командний вузол (пілот) РДБК-1.

1, 2, 3 — відповідно штуцери для подачі газу від стабілізатора до регулювальних дроселів, з'єднання з імпульсною колонкою; 4 — штовхач; 5 — напрямна втулка; 6 — корпус; 7 — кришка; 8 — мембрана: 9, 13 — пружини; 10 — регулювальний стакан; 11 — сідло; 12 — плунжер; 14 — фігурна шайба; 15 пробка; 16 — отвір.

Стабілізатор (рис.6 ¯) має три штуцери з нарізними от­ворами М 16´1,5  для з'єднання його за допомогою трубок з вхідними порожнинами виконавчого вузла і пілота, а та­кож з підмембранною камерою. У корпусі стабілізатора, закритого зверху пробкою, встановлено сідло 03,5 мм. Над сідлом знаходиться плунжер, який має гумове ущільнення, хід якого 1,5—2,0 мм. Вертикальне переміщення плунжера

Рис 6. Стабілізатор.

1,  2,  3  — відповідно/ штуцери  для  з'єднання  з  пілотом,  подачі вхідного тиску, з'єднання з  підмембранною камерою виконавчого вузла;  4 — штовхач;  5 — на- , прямна втулка; 6 —.корпус; 7 — кришка; 8 — мембрана; 9, 14 — пружини;  10 — стакан;  11,  17 — отвори;   12 — сідло;  13 — плунжер;  15 —

фігурна шайба;  16 — пробка.

забезпечується фігурною шайбою. Через її центральний от­вір проходить напрямний хвостовик плунжера, через який пропущений штовхач. Плунжер притискається до сідла пружиною. Між корпусом і нижньою кришкою, з'єднаними між собою чотирма гвинтами, затиснений мембранний привод, що відтискається угору пружиною, яка знизу впирається в стакан. Порожнина в корпусі, що розміщена під сідлом, створом з'єднана з надмембранним простором пілота, яке в свою чергу через другий отвір з'єднується з вихідним шту­цером.

Газ вхідного тиску, що надійшов у стабілізатор, дросе­люється: до- (2,9—4,9)105 Па (0,3—0,5 кг/см2) і направля­ється до пілота. Оскільки підмембранний простір стабілі­затора з'єднано з підмембранним простором виконавчого вузла, то стабілізатор забезпечує постійний тиск тільки пе­ред пілотом.

Завдання 52. Пояснити призначення, особливості конструкції, принцип роботи комбінованого газового регулятора РДГД-20.

Застосування систем газозабезпечения середнього тиску дає можливість знизити металоемність газопровідних мереж.

Основним з основних елементом газопостачання будинку є комбінований регулятор. Розроблено регулятор тиску перед побутовими газовими приладами для підтримання на заданому рівні вихідного тиску газу при коливанні тиску на вході регулятора від 0,05 до 0,3 МПа і зміні витрат газу від 0 до 100 % -ної про­пускної здатності.


Головною конструктивною особливістю РДГД-20 (рис, 1) є наявність в ньому вбудованого відсічного клапана, що

Рис.1. Будинковий регулятор тиску РДГД-20. 1, 18- патрубки; 2, 4- плунжери; 3, 5- сідла; 6- порожнина; 7, 11, 23, 24, 26, 27, 33- пружини; 8-штуцер; 9- скидний патрубок; 10- шайба; 12- стакан; 13, 15, 30, 32- штоки; 14, 22 – мембрани; 16, 19- імпульсні трубки; 17- голівка; 18- вхідний патрубок; 20- штовхач; 21- коробка; 22- мембрана; 25- гайка; 28- втулка; 29- упор; 31- пробка; 34- корпус; 35- фільтр.

виконує функції занобіжно-запірного клапана (ПЗК). У вхідному патрубку регулятора встановлена фільтруваль­на сітка 35. Для з'єднання підвідного газопроводу передба­чено штуцер І)У20 мм.