Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 33

зусилля якої передається на клапан через диск 2 мем­брани 6 і штовхач 3. Завдяки тому, що зусилля пружини 5 більше зусилля пружини 1.4, клапан 13 відкривається і газ через сідло 11 потрапляє в камеру 6 низького тиску. Коли тиск у цій камері досягне значення 1,2 МПа, дія пружини 5 на штовхач припиняється, і клапан 13 під дією пружини 14 закривається. При витраті газу з камери низького тис­ку процес редукування поновиться.

Завдання 48. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії, особливості експлуатації пневматичної автоматики керування водогрійними котлами АГКУ-2У.

Автоматика АГК-2У призначена для управління водогрійними котлами теплопродуктивністю до 1 Гкал/год, працюючими на природному газі низького тиску з інжекційними або череневими пальниками.

Автоматика регулює:

а) температуру води на виході котла у відповідності з
температурою зовнішнього повітря;

б) подачу повітря в топку у відповідності з тиском газу перед
пальником;

в) розрідження в топках котлів;

г) тиск газу перед котлами.

Автоматика відключає подачу газу до пальника котла в наступних випадках:

а) при аварійному падінні тиску газу до пальника котла нижче
20 мм.вод.ст. (200 Па);

б) при недостатній тязі нижче 0,8 мм.вод.ст. (8 Па);

в) при погасанні факела;

г) при перегріві води в котлі вище заданої температури;

д) при несправності системи автоматики.

Рис.1. Схема автоматики АГК-2У.

1 — датчик температури зовнішнього повітря; 2 — датчик температури гарячої води; З — сигнальне реле; 4 — регулятор співвідношення температур; 5 — реле тяги; 6 — електромагнітний клапан; 7 — кран роду робіт; 8 — запальник з термопарою і вогневою доріжкою; 9 — стабілізатор тяги; 10 — регулятор повітря; 11 — регулятор витрати газу; 12 — щиток приладів; 13 — регулятор тиску газу; 14 — лінія скиду.

Автоматика сигналізує про роботу або відключення котла загорянням або погасання лампочки на сигнальному щитку. При виключенні циркуляційного насоса спрацьовує звуковий сигнал.

Перелік вузлів автоматики , їх характеристика. Пристрої загальнокотельного призначення:

1. Регулятор тиску газу РТГ — призначений для регулювання тиску газу перед котлами, незалежно від коливання тиску в газовій мережі. Встановлюється всередині котельні на вводі після лічильника в кількості залежно від витрати газу. Забезпечує після себе тиск газу 80-100 мм.вод.ст. (0,8-1 кПа) при тиску до регулятора 85-250 мм.вод.ст. (0,85-2,5 кПа).

РТГ настроюється на заданий тиск в заводських умовах (підбором тягаря над мембраною). Випускались РТГ в двох модифікаціях — на пропускну здатність 50 і 250 м3/год.

2.         Регулятор (стабілізатор) тяги СТ призначений для стабілізації тяги в топці. Основним елементом СТ є прямокутна заслінка, що обертається на осі. Верхня частина заслінки розміщена в пройомі газоходу. Дія розрідження зрівноважується противагою, закріпленою на заслінці. При збільшенні розрідження заслінка пересилює дію противаги і відкриває
пройом. Підсмоктуване через нього холодне повітря розбавляє продукти згоряння, що приводить до зниження  розрідження до заданого значення.

СТ, як правило, встановлюється на вертикальній ділянці збірного газоходу (лежака). Настройка тяги від 1,5 до З мм.вод.ст.

3. Сигнальний щиток СЩ — призначений для сигналізації провідключення котлів і виключення циркуляційного насоса.Встановлюється на диспетчерському пункті і має три сигнальнілампочки І) = 12 В, реле змінного струму з нормальнозамкнутими контактами і електричний дзвінок. Пристрої котлового призначення:

4. Регулятор витрати газу (головний клапан) регулює подачу газу до пальника по команді РСТ і здійснює відсічку газу до пальника у вище вказаних випадках. Головний клапан
встановлюється біля кожного котла.

Пропускна здатність клапана в залежності від номера профілю прохідного отвору (№ 1.. .№ 6) від 15 до 100 м3/год.

5. Електромагнітний клапан ЕМК — призначений для контролю горіння газу і подачі команди головному клапану про відсічку газу при погасанні запальника.

Крім того з допомогою ЕМК здійснюється розпалювання автоматизованого котла і живлення імпульсної системи газом. Кріпиться до головного клапана.