Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 37

7. Реле тяги РТ — контролює тягу в топці котла і при недостатній тязі нижче 0,8 мм.вод.ст. дає команду головному клапану про відсічку газу. Кріпиться до головного клапана.

10.Сигнальне реле СР — призначене для сигналізації про відключення газу до котла. Кріпиться до головного клапана.

11.Щиток приладів ЩП має три ІІ-подібних рідинних манометри і тягомір. Лівий манометр показує тиск газу перед пальником, середній — щільність головного клапана (тиск
імпульсного газу), правий — тиск газу перед автоматикою,

тягомір — тягу в топці котла.

13.  Запальник з термопарою і вогневою доріжкою ЗТ і ВД служить для розпалювання газу, що виходить з пальника, контролю горіння і виходу скидного газу. Кріпиться до
фронтальної плити котла.

14.  Регулятор витрати повітря РВП служить для подачі повітря в топку котла пропорційно витраті газу. Його встановлюють перед котлом і з'єднують з топкою через піддувало.

При зміні витрати газу змінюється відповідно і його тиск, під дією якого мембрана піднімає або опускає шток. Той, в свою чергу, переміщаючись, повертає заслінку — збільшуючи або зменшуючи подачу повітря.

15. Кран роду робіт КРР— служить для переключення автоматики на різні режими роботи: „Автомат.пуск", „Робота", „Виключено", „Продувка". Встановлюється перед фронтом котла.

Крім того, в комплект автоматики АГК-2П входять наступні залежні вузли:

а)  стабілізатор тиску пари (СТП) для підтримки заданого тиску пари з можливістю настройки від 0,15 до 0,7 кгс/см2, а також для відключення подачі газу до пальника у випадку перевищення заданого тиску пари. СТП схожий на регулятор співвідношення температур і встановлюється на його місці.

б)  регулятор рівня (РГР) позиційної дії, призначений для включення живильного насоса при досягненні заданого нижчого робочого рівня і відключення насоса при досягненні вищого робочого рівня води в котлі. Він складається з вимірювача рівня і електроконтактного пристрою в окремому корпусі.

в)  реле рівня (РР) призначено для управління відключенням природного газу до пальника при відхиленні рівня води в парозбірнику за допустимі (задані) межі. Воно складається з
вимірювача рівня і пневматичного реле.

Вимірювачі рівня регулятора і реле підключені до парозбірника котла через спільні бачок постійного рівня і відстійник.

Відстійник з'єднаний трубкою через кран з водяним простором парозбірника котла.

Особливості експлуатація котлів з автоматикою АГК-2П.

До включення автоматики в роботу необхідно впевнитись, що прилади заправлені рідиною до відмітки „О", тиск газу перед автоматикою не менше 40 мм.вод.мм. (400 Па), крани на газовій розводці закриті і кран роду робіт встановлений в положення „Продувка".

При включенні автоматики перевіряють наявність тяги в топці, рівень в парозбірнику, якщо рівня немає, то котел підживлюють до нижчого робочого рівня води в котлі.

Потім кран роду робіт встановлюють в положення „Автомат, пуск" і відкривають „контрольний" кран. По правому манометру визначають тиск газу перед автоматикою і однією рукою вносять запалений сірник в запальне віконце, а другою натискують на кнопку електромагнітного клапана (1-1,5 хв.). Після розпалу запальника і вогневої доріжки кнопку ЕМК відпускають.

Впевнившись, що запальник і вогнева доріжка не погасли, натискують на пускову кнопку головного клапана. По середньому манометру слідкують за заповненням імпульсної системи газом по його тиску.

Потім відкривають „робочий" кран, запалюють основний пальник, впевнившись, що він горить стабільно, і тільки після цього КРР встановлюють в положення „Робота".

При підвищенні тиску в котлі до робочого, котел включають в загальнокотельний паровий колектор і переводять тумблер на щитку приладів в положенні „Авт." При виключенні автоматики КРР встановлюємо в положення „Виключено", закриваємо „контрольний" і „робочий" крани. КРР — „Продувка". Тумблери на щитку приладів в положення — „Ручн." і "Зупинка". Закриваємо головний паровідвідний вентиль на парозбірнику. Запис в оперативному журналі про зупинку котла з вказанням  часу.