Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 60

Коли система захисту знаходиться у включеному стані, контакти датчиків, що контролюють включені в схему параметри, закриті. Відповідаючі їм проміжні реле і електромагніт, керуючий клапаном-відсікачем, знаходяться під напругою. Клапан-відсікач на паливі відкритий. В такому стані система захисту знаходиться до тих пір, поки включені в неї параметри знаходяться в межах норми.

У випадку відхилення одного з параметрів за допустимі межі розмикається контакт відповідного датчика, пропадає струм на проміжному реле і електромагнітні, керуючому клапаном-відсікачем палива. Відключення подачі палива супроводжується загорянням табло „Котел відключений", причини відключення і включається звукова сигналізація.

До органів контролю захисту відносяться шість світлових табло типу ТСВ (дволампових), встановлених у верхній частині лицьової панелі щита автоматики Щ-К2 (Щ-К2У). У включеному стані табло не горять, а при спрацюванні захисту загоряються лампи тільки одного табло, що вказує на причину спрацювання, а також лампи табло "Котел відключений".

Відкривання клапана-відсікача здійснюється важілям клапана, встановленого на газопроводі перед котлом.

До органів управління захистом на щиту Щ-К2 (Щ-К2У) відносяться перемикач котла, перемикач палива, перемикач фотодатчиків.

Ручка перемикача котла має чотири фіксованих положення:

1)  вертикальне — захист виключений;

2)  90° від вертикалі по годинниковій стрілці — попереднє
включення (розпалювання запальників);

3)  135° по годинниковій стрілці —захист повністю включений
(поставлений в черговий стан);

4)  45° від вертикалі проти годинникової стрілки — захист
попередньо відключений.

Ручка перемикача палива має два фіксованих положення:

вертикальне — котел працює на мазуті;

горизонтальне (90° проти годинникової стрілки) — котел працює на газі.

Ручка перемикача фотодатчиків має два фіксованих положення:

вертикальне — контролюється факел лівого пальника;

45° від вертикалі проти годинникової стрілки — контролюється факел правого пальника.

До технологічного захисту відносяться:

- автоматика безпеки котла;

- технологічна сигналізація;

- автомат контролю полум'я АКП.

Датчики автоматики безпеки:

1.  Тиск газу — датчик типу ДН або ДД.

2.  Тиск повітря — датчик типу ДН.

3.  Розрідження в топці — датчик типу ДНТ.

4.  Наявність полум'я — електронний блок контролю полум'я
з фотоелементом або контрольним електродом.

5.  Тиск пари — ЕКМ (електроконтактний манометр).

6.  Рівень води в барабані може контролюватись:

а)  при допомозі електродів,
розміщених в рівнемірній колонці,
яка звязана з барабаном котла;

б)  при допомозі рівнемірної
колонки і дифманометра-рівнеміра
з задатчиками.

                                                                                                                                                           Датчик-реле

                                                                          типу ДД: 1 — сильфон.

                                                                                  

Датчик-реле ДНТ

                                                            Датчик реле типу ДН (ДТ)

                                                 направляючі; 13, 24 — голки; 14

                                   муфта-важіль; 15 — ковпак; 16 —
  мікроперемикач, 17 — ущільнююча
втулка; 19 — основа; 22 — колодка
виводів; 26 — мембрана; 27 — верхня
кришка корпуса; 28 — жорсткий
центр мембрани; 29 — кронштейн

Завдання 76. Привести функціональну схему, пояснити роботу котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ.

Автоматика "Пламя" предназначена для безопасной эксплуа­тации отопительных котельных с водогрейными котлами (от 2 до 10), теплопроизводительностью до 1 Гкал/ч (1.163 МВт) каждый, автоматического регулирования нагрузки котлов в соответствии с графиком температурного режима и подачи сигналов о работе котельной на диспетчерский пункт. Автоматика может работать на жидком топливе - с горелоч-ным блоком ФАЖ и на газообразном - с горелочным блоком АНГ, а также по закрытой схеме системы отопления (без расшири­тельного сосуда) - комплектуется электроконтактным маномет­ром ЭКМ и по открытой (с расширительным сосудом) - комплек­туется датчиком уровня воды