Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 43

Пуск і зупинка котла з КСУ-2П.

1.  Включити автоматичний вимикач мережі (загоряється лампа „Мережа").

2.  Перевірити справність світлової і звукової сигналізації натисненням кнопки „Контроль сигналізації".

3.  Впевнитись у відсутності аварійних параметрів (повинні горіти тільки лампи „Мережа" і „Котел відключений").

4. Вибрати вид спалюваного палива встановкою перемикача „Газ-мазут-легке рідке" в положення „Газ".

5.  Провести випробування роботи електродвигунів, встановлюючи по черзі в положення „Випробування" тумблери „Димосос", „Вентилятор", „Живильний насос".

6.  Після випробування встановити вказані тумблери в
положення „Робота".

7.  Відкрити „контрольний" кран.

8.  Натиснути на кнопку „Пуск" блока БУС, після чого загоряється лампа „Пуск", гасне лампа „Котел відключений" і комплект починає відпрацьовувати програму розпалювання
котла.

9.  Після розпалювання запальника відкрити „робочий" кран і розпалити основний пальник.

10. Закрити продувочну „свічу".

11.  При досягненні тиску в котлі рівного або на 0,5 кгс/см2 менше, як в збірному колекторі, підключити котел до загальнокотельного парового колектора.

12.  Зробити запис в змінному журналі про розпалювання котла з у казанням часу.

Для зупинки котла необхідно натиснути на кнопку "Стоп" і при повному закінченні роботи закрити „контрольний" і „робочий" крани, відкрити продувочну „свічу" між ними, закрити головний паровідвідний вентиль на котлі, відключити автоматичний вимикач мережі на БКЕ. Зробити запис в змінному журналі про зупинку котла із зазначенням часу.

Завдання 87. Пояснити призначення, будову, принцип роботи, особливості пуску і зупинки котельної автоматики  АМКО.

Система призначена для котельних з чавунними котла­ми продуктивністю до 1 Гкал/год.

Котлові прилади і пристрої системи електричко об'єд­нані блоком управління, розпалювання і сигналізації БУРС-1, який забезпечує керування роботою котлів, світ­лову сигналізацію при передаварійних ситуаціях, запам'я­товування першопричин аварій, передачу сигналу на дис­петчерський пункт (рис. 1).

а                                 У ланцюг диспетчерської

сигналізації

Рис.1.  Принципова схема автоматики АМКО:

а — для парових котлів; б — особливості для водогрійних котлів; 1 — регулю­вальний прилад; 2 — транзисторний підсилювач; 3 — електродвигун; 4 — ку­лачки; 5 — мікроперемикачі; 6 — манометр типу МЕД; 7 — рівнемір; 8 — елек­троди; 9, 27 — електроконтактні манометри; 10—12 і 23 — виконавчі механізми; 13, 19 — датчики реле тиску; 14 — блок БУРС-1; 15 — контрольний електрод; 16 -—основний пальник; 17 — електрозапальник; 18 .— котушка запалювання; 20, 21 — соленоїдні клапани «великого горіння»; 22 — соленоїдний клапан за­пальника; 24, 25 — термометри опору; 26 — датчик підвищення температури во­ди за котлом

Система забезпечує автоматичне регулювання в заданих межах, температуру гарячої води, тиску пари, рівня води в паровому котлі, подачу повітря і тяги відповідно до подачі газу, а також напівавтоматичний пуск і зупинку котла.

Регулювання температури гарячої води на виході з ко­тельні або тиску пари в загальній паровій магістралі здійснюється загальнокотельним позиційним регулювальним приладом. Датчиками температури зовнішнього повітря і гарячої води е мідні термометри опору або манометри елек­тричні дистанційні —- при регулюванні тиску пари.

Регулювальний прилад підсумовує сигнали від датчиків, порівнює з сигналом задатчика і підсилює його зна­чення, необхідне для запуску реверсивного двигуна, на валу якого жорстко закріплений кулачок. Обертаючись нав­коло своєї осі, кулачок діє послідовно на шість мікроперемикачів і на датчик зворотного зв'язку.