Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 5

Повний тиск вимірюють за допомогою трубки вставленої відкритим кінцем назустріч потоку газу, а статичний тиск – через отвір у стінці труби Рис.1. Під єднавши до обох кінців U – ПОДІБНИЙ МАНОМЕТР, МОЖНА ВИМІРЯТИ РІЗНИЦЮ ПОВНОГО І СТОТИЧНОГО ТИСКІВ ТА ВИЗНАЧИТИ СЕРЕДНЮ ШВИДКІСТЬ ГАЗОВОГО ПОТОКУ. На практиці використовують нормалізовану напірну трубку Рис.2

Рис.3 Розподілення швидкості потоку по перерізу трубопровода.

Вимірювальні трубки 1, 2, в яких є два під'єднувальних штуцера 3 і 4, з'єднані між собою. Кінець вимірювальної трубки 1, виконаний у вигляді напівсфери з каналом, який виходить до штуцера 4. На відстані від кінця вимірювальної трубки виконано кільцевий канал (для вимірювання ста­тичного тиску), який внутрішнім -каналом виходить до шту­цера 3.

При визначенні динамічного тиску буде деяка похибка за рахунок вимірювання повного і статичного тисків не в од­ній, а в двох точках потоку, через це вводиться поправоч­ний коефіцієнт Ю, який визначається практичним шляхом .

При вимірюванні витрат газу пневмометричними труб­Ками .необхідно враховувати нерівномірність розподілу шви­дкостей потоку по перерізу трубопроводу. Найбільша швид­кість потоку розподіляється по середині перерізу, а біля сті­нок трубопроводу вона значно знижується.

Для отримання середньоарифметичного значення пере­паду тиску потоку газу в трубці вимірювання виконують по­слідовною перестановкою вимірювальної трубки по перерізу трубопроводу, як показано на рис. 3 (І—IV).

Завдання к. Пояснити призначення, конструкцію, принципи дії, порядок роботи з автоматикою„Факел 2” побутового котла.

Автоматика “ФАКЕЛ - 2 - 01” призначена для автоматичного захисту і   регулювання теплових процесів згоряння природного газу в побутових опалювальних апаратах.

Вона забезпечує роботу газопальникових пристроїв від 4 до 50 кВт включно.

                          Функції автоматики на газових приладах

1.  Здійснює подачу газу на запальник і основний пальник;

2.  Автоматично відключає подачу газу в апарат при затуханні полум¢я  запальника або порушенні тяги в димарі;

3.  Забезпечує відключення подачі газу при зниженні тиску у мережі нижче встановленного рівня, при умові попереднього регулювання необхідної висоти полум¢я запальника;

4.  Забезпечує миттєве відключення подачі газу в апарат поворотом ручки керування;

5.  Підтримує температуру в опалюваному приміщенні в заданих межах, шляхом автоматичного вмикання і виключення подачі газу на основний пальник в залежності від температури води в системі охолодження;

6.  Забезпечує ручне вимкнення подачі газу на основний пальник при працюючому запальнику;

7.  Забезпечує перекриття газу на основний пальник в режимі  ¬ “Пуск”;

8.  Забезпечує ручне регулювання /обмеження/ потужності основного пальника;

9.  Наявність регулювання установки мінімального полум¢я основного пальника.

Технічні характеристики автоматики  “ФАКЕЛ - 2 - 01”

1.  Пропускна здатність, при втраті тиску до 250 Паскаль, : на основний пальник -5,2.   На запальник - 0,05 

2.Тиск газу на вході, Паскаль : максимальний - 1764 Па. Номінальний - 1274 ± 127 

   Па. Мінімальний - 635 Па;

3. Максимальна температура відключення на яку налаштовано терморегулятор,   

+ 90  ± 5°C

4. Діапазон регулювання температури води DT, + 40°C;

5. Диференціал регулятора в діапазоні DT, регулювання температури води    

автоматикою, від  + 4  до +  20°C;

6. Інерційність автоматики при натисканні на ручку керування і розпал 

   запальника,  60 с;

7. Інерційність при установці ручки керування в положення  l “Стоп”,  2 с;

Середній термін служби,  15 років.

                              Конструкція і принцип роботи автоматики

1. Корпус автоматики виконано із алюмінієвого сплаву і має в верхній частині дві пластмасові ручки: керуваіння і регулювання. На торцевих частинах корпуса є приєднувальні різьбові отвори для приєднання запальника і термопари. Із під ручки регулювання виходить капіляр термодатчика, який закінчується термобалоном.