Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 8

6. Інерційний період припинення подачі газу  автоматикою при виникненні нещільності в імпульсній системі, 3 с;

7. Інерційний період припинення подачі газа автоматикою при відсутності тяги, 10 . . . 60 с.

                                                                                     Конструкція і принцип роботи автоматики


Автоматика складається з двох вузлів : регулювання і безпеки. Вузол регулювання це дилатометричний терморегулятор, конструкція якого показана на Рис.1.

Рис.1. Дилатометричний терморегулятор побутового котла КС-ГВ 015 („Житомір-3”).

1- верхній кінець перекидного важеля; 2 – пружина; 3 – клапан; 4 – кінець стержня; 5 – стержень; 6 – трубка; 7 – втлка; 8,9 – важелі; 10 – пружина; 11 – корпус.

Автоматика регулювання це дилатометричний терморегулятор (рис.1 ­). При підви­щенні температури води, латунна трубка 6 видовжиться, вільний кінець інварового стержня 5, відійде від корпусу терморегулятора 11 і відведе вільний кінець 4 інварового стержня від важеля 8. Нижній вільний кінець важеля 8 і нижній кінець перекидної пружини 10 відійдуть вправо. В результаті пружина зміститься і займе похиле положен­ня. При цьому верхній кінець 1 перекидного важеля 9 ві­дійде вправо до упору у важіль 8. Клапан.З під дією пру­жини 2 відійде вправо і закриє прохід газу через корпус терморегулятора. Газовий пальник побутового котла погасне.

При охолодженні води терморегулятор буде працювати в зворотному порядку, і газовий клапан відкриється. Таким чином, нагрівання води буде підвищуватися до заданої температури.

Завдання л. Пояснити призначення, будову, принцип дії автоматики „ГУАБ-20” (автоматики безпеки) побутового газового котла.

Вузол безпеки складається: з клапана - відсікача (подивіться на Рис.2); датчика тяги (подивіться на Рис.3); датчика наявності полум’я запальника; імпульсних латунних трубок які з’єднують обидва датчика з клапаном-відсікачем.


                     Рис.2. Клапан-відсікач. ­

1-штуцер подачі газу на запальник; 2-сідло; 3- верхня кришка;

4- шкіряна прокладка; 5-клапан; 6-запірне кільце; 7,16,22-гайки;

8,11,12,15,18- прокладки; 9-корпус; 10-штуцер; 13-мала мембрана; 14-нижня кришка; 17-гвинт; 19-пружина;

20-пускова кнопка; 21-діафрагма; 23-поперечна пластина;

24-великий диск; 25-штуцер для під єднання двох  датчиків

безпеки; 26-малий диск; 27-дихальні отвори; 28-велика мембрана; 29-притискне кільце; 30-вихідний патрубок; 31-канал;

32-дросель; 33-гумове ущільнення; 34-імпульсна трубка.   ®

Порожнини: А – верхня надмембранна; Б- верхня під мембранна;

В – нижня над мембранна;  Г – нижня під мембранна.

Клапан-відсікач (рис.2) є основним вузлом автома­тики безпеки, який забезпечує припинення подачі газу на пальники при погасанні полум'я на запальнику, відсутності, або недостатній тязі, аварійному зниженні тиску і розгер­метизації системи самої автоматики. У середині клапана-відсікача є чотири порожнини (А, Б, В і Г). Порожнина А має верхню кришку, в яку вмонтовано штуцер 1 для труб­ки. Нижня частина має горизонтально-ступеневу перегород­ку з центральним отвором діаметром 23 мм і бронзовим сідлом діаметром 14 мм.

Клапан сідла при відключеній автоматиці безпеки зна­ходиться в закритому стані. Шток клапана вільно перемі­щається в отворі корпусу, над нижнім кінцем штока між двома регулювальними гайками розташована мембрана. По­рожнина Б зверху має ступеневу перегородку, а знизу — рухому малу мембрану 13. У цю порожнину через штуцер 10 подається газ, який при відкритому клапані 5 через по­рожнину А направляється до запальників. Порожнина В зверху обмежена малою мембраною 13 з діаметром робочої поверхні 56 мм, а знизу — більшою мембраною 28 з діа­метром робочої поверхні 80 мм.

На більшу мембрану установлено дюралевий диск, а зни­зу закріплена прямокутна пластина. Порожнина В через отвір 27 зв'язана з атмосферою, внаслідок чого в ній пос­тійно відсутній надлишковий тиск. Порожнина Г знизу за­кінчується нижньою кришкою з привареним штуцером для під'єднання скидної лінії датчиків. У центрі кришки вмон­тована пускова кнопка.