Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт

Содержание работы

Нещасні випадки найчастіше виникають внаслідок контакту з стру-моведучими частинами електроустаткування чи проводами при виконанні ремонтних робіт (заміні вимикачів, ламп, запобіжників і т. ін.).

За даними статистики число травм, викликаних електричним струмом, становить 11-17% загального числа нещасних випадків із смертельними наслідками. Найчастіше ураження електричним струмом виникав в промис­лових установках напругою до 1000 В. Із загального числа смертельних випадків до 80% припадає на експлуатацію цих установок, решта - на установки напругою більш як 1000 В. Такий стан електротравматизму по­яснюється широким розповсюдженням електроустановок, що працюють під напругою до 1000 В. Контактує з обладнанням, яке живиться напругою до 1000 В, велика кількість людей, які часто не зважають на небезпеку електричного струму. Із числа потерпілих основну групу складають електромонтери, електрозварники, робітники на станках, які обслу­говують технологічне обладнання і електроустаткування.

При цьому основна причина ураження електричним струмом - це по­рушення правил техніки безпеки при експлуатації електричного устаткування. Необхідно пам’ятати, що ураження електричним струмом, як прави­ло, закінчується смертельним наслідком. Тому на виробництві боротьбі з електротравматизмом необхідно приділяти серйозну увагу.

Небезпека електротравматизму особливо велика тому, що електрич­ний струм не можна виявити ні по зовнішньому виду, ні по звуку, ні по запаху. Небезпека ураження електричним струмом виникає з такою швидкістю, що людина не може самостійно звільнитися від проводів чи деталей під напругою. Акад. І.П.Павлов зазначав,   що тут має місце невідповідність швидкості впливу і швидкості рефлексів.

Основними причинами електротравматизму на будівельному майданчи­ку є незадовільне огороджування струмоведучих частин установок від випадкового до них доторкання; виконання робіт під напругою без до­тримання необхідних мір безпеки і без захисних засобів; незадовільне заземлення електроустановок; невідповідність заземлення електроуста­новок; невідповідність машин, що використовуються, апаратів, кабелів і проводів умовам їх експлуатації, робота будівельних машин біля по­вітряних ліній, що перебувають під напругою, без дотримання необхід­них заходів безпеки; неправильна експлуатація переносного ручного електроінструменту в умовах підвищеної небезпеки чи особливої небез­пеки і т. ін.

Ураження людини електричним струмом виникає в таких випадках:

а) коли неізольована від землі людина доторкнулась до однієї фази електроустановки, під напругою;

б) двофазне доторкання людини до двох фаз електроустановки під напругою;

в) наближення на небезпечну відстань людини, не ізольованої від землі, до неізольованих струмоведучих частин електроустановки під на­пругою внаслідок іскрового розраду через людину;

г) доторкання людини, неізольованої від землі, до металевих кор­пусів електрообладнання, що перебувають під напругою в результаті пошкодження електричної ізоляції;

д) коли людина потрапила під "крокову напругу”, що виникав в міс­цях розтікання струму в землі, наприклад, при обриві проводів повітряної мережі;

е) дія атмосферного електричного струму під час грозових розрядів;

є) доторкання до накопичувачів електричної енергії, відключених від живлючої мережі (батареї конденсаторів, кабельні чи повітряні лі­нії та ін.).

2.2. Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом

Дія електричного струму на живу тканину має різносторонній харак­тер і дуже відрізняється від дії інших матеріальних чинників (пара, хі­мічні речовини, випромінювання і т. ін.).                         

Небезпека ураження електричним струмом характеризується тим, що вона не має зовнішніх ознак. Електричний струм діє на організм людини миттєво, і вона усвідомлює небезпеку занадто пізно, коди вже не можна Самостійно і свідомо вжити дій захисту, оскільки при проходженні небезпечного струму по м’язах вони незалежно від бажання людини скорочу­ються. При цьому м’язи скорочуються з такою силою, цю людина не лише не може самостійно відірватись від струмоведучих частин, а навіть не може покликати на допомогу. Дія електричного струму виявляється від слабких подразнень до смерті.

Електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричинити теплову, хімічну, світлову, механічну та біологічну дії.

Теплова дія струму виявляється у внутрішніх та зовнішніх опіках. При цьому нагріваються кровоносні судини, нерви, серце, мозок та інші органи, що викликає в них серйозні функціональні розлади.

Хімічна дія струму проявляється внаслідок електролізу крові та рідини, що просочують тканини людини, і значно порушує їх фізико-хімічний склад.

Світлова дія струму - це подразнення та пошкодження слизових обо­лонок органів зору ультрафіолетовими променями електричної дуги.

Механічна дія струму пошкоджує тканини та суглоби, порушує ціліс­ність шкіри, м’язів, кісток, сухожилків тощо.

Похожие материалы

Информация о работе