Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 33

а) міцність конструкцій і надійність їх під час збирання експлуатації;                            

б) стійкість під час монтажу і в процесі експлуатації;

в) наявність міцного огородження, що виключав можливість падіння людей і окремих предметів з висоти, і суцільних настилів, безпечний підйом робітників і матеріалів.                

Риштування і підмості всіх систем монтуються поетапно в послідов­ності, зазначеній в ПВР, під керівництвом відповідального за експлуа­тацію риштувань. Збирати риштування починають з рогу будівлі, в про­цесі монтажу не допускається перекіс і зсув елементів риштувань, обов'яз­ково слід дотримуватися вертикальності опор.

Поверхня, на яку встановлюють риштування і підмості, повинна бути рівною, вільною від будівельного бруду, якщо риштування встановлюють безпосередньо на грунт, поверхня повинна бути спланованою і утрамбова­ною, повинен бути влаштований водовідвід, якщо грунт дуже вологий і недостатньо міцнім, його слід ущільнити трамбуванням з засипкою щебенем і битою цеглою. Забороняється встановлювати риштування на льоду чи на нерівній поверхні, а також вирівнювати її за допомогою цегли, каміння, обрізків дошок і будь-яках інших випадкових предметів.

Опори риштувань, що встановлюють на грунт, повинні розміщуватися, на підкладках з дошок товщиною не менш як 5 см а таким розрахунком, щоб кінці кожної пари опор у поперечному напрямку риштувань укладались на суцільні нерозрізані підкладки. Опори, рам та інші вертикальні елементи риштувань встановлюють точно за вертикалів і закріплюють згідно з проектом. Нижні частини опор, що розміщені біля проїздів, треба захистити від можливих ударів транспорту, якщо укіс місцевості перевищу 5°. то виконується планування горизонтальними площадками у вигляді уступів. Металічні опори повинні мати башмаки.

Після монтажу риштування і підмостки висотою до 4 м допускаються до експлуатації лише після прийняття їх виконробом робіт, а вище за 4 м - після технічного огляду їх комісією, що призначається наказом по будівельно-монтажній організації. До затвердження акту працювати в риштувань не дозволяють. Акт прийомки риштувань затверджує головний інженер.

Конструкція риштувань повинна бути розрахована на стійкість, а окремі елементи - на міцність. Розрахунки несучих елементів (опор, настилів, прогонів) виконують, враховуючи масу робітників, масу матеріалів, тари, транспортних засобів тощо.             

Згідно з СниП ІІІ-4-80* риштування необхідно перевіряти рівномірно розподіленим навантаженням - для кам'яної кладки 2500 Н/м2, для штукатурних робіт 2000 Н/м2. Горизонтальні елементи риштувань перевіря­ють зосередженим навантаженням 1300 Н/м2. Не допускається концентра­ція людей на настилах в одному місці і парена вантаження риштувань ін­шими вантажами.

Настили виконуються із стандартних щитів, які не мають щілин і перекривають опори не менш як на 20 см і кожний бік. При роботі з риштувань висотою понад 6 м треба влаштувати за висотою не менше двох настилів (робочий і захисний). Настили ва риштуваннях і підмостях повинні бути виготовлені з доброякісної деревини хвойних чи листяних порід товщиною не менш як 60 мм.                                    

При роботі на риштуваннях необхідно перевірити, щоб щілини між стіною будівлі і робочим настилом риштувань чи підмощенням не перевищували 50 мм при кам'яній кладці і 150 мм при виконанні штукатурних і малярних робіт.

Для забезпечення стійкості риштувань у поперечному напрямку їх необхідно надійно кріпити до стіни за допомогою анкерів.

Неабияке значення для безпечного проведення робіт має огородження настилів. Там, де є неогороджені місця, робітники будуть відчувати скутість, боятися впасти з висоти. Робітник зосереджує увагу на одному факторі, тому ритм праці не встановлюється, виробіток його знижується, він швидко втомлюється.