Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 51

Для зниження температури в компресорних установках передбачаться постійне та інтенсивне охолодження.

В компресорах з малою продуктивністю і низьким тиском застосовують повітряне охолодження, а в компресорах з великою продуктивністю і ви­соким тиском охолоджуючим середовищем є рідина. Ці установки забезпе­чуються системами автоматичного вимикання при перевищенні встановле­ної температури охолоджуючої рідини. З метою зниження пульсації тиску повітря, яке надходить від компресора, біля нього влаштовують повітряно-збірник, на якому встановлюють манометр і запобіжний клапан. Не доз­воляється розміщувати повітря-збірник всередині приміщення внаслідок імовірності його вибуху.

Повітря, що засмоктується в компресор, необхідно очищати від ме­ханічних домішок. Забір повітря компресором проводиться через повітря-збірник, який розміщується на висоті не менш як 2...3 м від рівня землі.

Компресори продуктивністю понад 20 м3/хв влаштовують в окремих приміщеннях із вогнестійких матеріалів. Для відведення статичних заря­дів, які виникають в результаті тертя в циліндрах, компресори обладну­ють надійним заземленням.

Для обслуговування вузлів компресорних установок, які розташовані на висоті понад 1,8 м над рівнем підлоги, треба забезпечити їх стаціонарними відкидними площадками.

Рухомі частини компресорного обладнання, а також ті, які підлягають нагріву, повинні бути огороджені.

Контрольно-вимірювальні прилади (манометри, показники температури) повніші проходити державні випробовування. компресори обладнують зву­ковою і світловою сигналізацією, яка спрацьовує при відхиленні пара­метрів стиснення повітря, режиму охолодження і змащення за межі, що передбачено технічними умовами.

Запобіжні, сигналізуючі та блокуючі пристрої автоматично спрацьову­ють,   контролюють і забезпечують надійний режим роботи компресорного обладнання.

8.4. Безпека при експлуатації балонів, що працюють під тиском

Для попередження аварій балонів, що працюють під тиском, їх треба-виготовляти і експлуатувати відповідно до діючих "Правил влаштуван­ня і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

Балон - це закрита металічна посудина, яка має одну або дві горло­вині з отворами для укручування вентилів або штуцерів і служить для збе­рігання і перевезення стиснутих, зріджених і розчинених газів.

Вибухи балонів можуть вимикати внаслідок таких обставин:

1) переповнення балонів зрідженими газами, оскільки рідини практично не стискуються, при підвищенні температури балона він буде розширюватись і викликати перенапругу металу аж до вибуху, тому наповнення зрідженими газами здійснюється не більш як до 90% об'єму балона;

2) значне перегрівання чи переохолодження стінок балона: перегрівання підвищує тиск у балоні й знижує механічну міцність, переохолод­ження викликає хрупкість матеріалу стінок, що також призводить до змен­шення міцності;

 3) надходження мастил та інших жирових речовин всередину балона, наповненого киснем, тому кисневі балони перед наповненням промивають і знежирюють розчинниками (ди - чи трихлоретаном);

4) утворення корозії і ржавчини всередині балона; частинки ржавчини, які вилітають з балона з газом, можуть утворити іскру внаслідок тер­тя і накопичення статичної електрики; 

5) удари по стінках балонів внаслідок їх падіння, перевезення тощо;

6) неправильне наповнення, балонів, яке приводить до утворення вибухонебезпечних сумішей (наприклад, при наповненні водневих балонів киснем). Для попередження неправильного наповнення балони фарбують у відповідний колір і ставлять написи. Так, балон для ацетилену фарбують в білий колір і роблять напис червоною фарбою "Ацетилен"; балон для кисню - в голубий, колір з написом чорною фарбою "кисень"; всі інші балони з горючими газами фарбують червоною фарбою з відповідним на­писом білим кольором.

На верхній сферичній частині кожного балона чітко наносять клеймо з такими даними: товарний знак заводу-виготовлювача, номер балова, маса порожнього балона, дата (місяць і рік) виготовлення і рік наступ­ного обстеження, робочий тиск (Мпа), пробний гідравлічний тиск (Мпа), місткість балона і клеймо ВТК.