Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 31

Зважаючи на те, що за умов сучасного будівельного виробництва об’єм кам’яних робіт, що виконується на висоті, постійно збільшується, проблема запобігання падіння людини з висоти і предметів з висоти на людину набуває особливо актуального значення.

Аналіз причин виробничого травматизму при виконанні кам'яних робіт свідчать про те, що падіння людини, яка перебуває біля огородженого пе­репаду по висоті 1,3 м і більше, може бути наслідком втрати стійкості людиною чи наслідком обвалу робочого настилу разом з людьми.

Втрата стійкості людиною може бути пов'язана з дією особистих факторів (хворобливий стан чи фізична і нервово-психічне перевантаження), а також з дію на людяну факторів зовнішнього середовища (переміщення краном матеріалів, конструкцій тощо). Обвал риштування, як правило, по­в'язаний з перевантаженням або порушенням правил установки чи експлуа­тації. крім того, дуже часто причиною травмування є використання для засобів підстилу різних випадкових опор, драбин, ящиків і т. ін.

Використання дрібноштучних камінних матеріалів на висоті створює можливість випадкового падіння окремих каменів вниз і травмування людей які перебувають біля будівель. Крім того, випадкове падіння предметів являє небезпеку для мулярів, які перебувають на робочому місці в момент подачі краном піддонів з цеглою. Падіння цегли з піддонів може виникнути внаслідок порушення правил строповки, підйому і переміщення вантажу.

Крім випадкового падіння окремих каменів при виконанні кам'яних робіт може виникнути небезпека падіння конструкцій у випадку порушення правил кам'яної кладки при від’ємних температурах. чи при порушенні правил зворотної засипки пазух котлованів при зведенні підземної час­тини будівель і споруд.

Якщо в котловані, відритому з укосами, утворюються тріщини, що за­грожують обвалом, чи виявлена несправність в кріпленні вертикальних стінок, до кладки фундаментів дозволяється приступити тільки після усунення цієї небезпеки.

Каміння спускають у котлован (траншею) жолобами. При виконанні кладки у небезпечних місцях муляри зобов'язані працювати з запобіжни­ми поясами. Забороняться виконувати кладку стіни, стоячи на ній, а та­кож залишати на стінах матеріали та інструменти. При кладці стін з внут­рішніх риштувань належить по всьому периметру будівлі звести зовніш­ні захисні інвентарні піддашки у вигляді настилу на кронштейнах. Кронштейни навішують на стальні крюки, які встановлюють у кладці на відстані не більш як 3 м один від одного. Ширина піддашків береться на менш як 1,5 м. Піддашки встановлюють з нахилом до стіни під кутом 20 ° до горизонту і обладнують бортовими дошками. Перший ряд піддавків встановлюють на висоті не більш як 6 м і залишають до виведення клад­ки стін на всю висоту. Без влаштування захисного піддашка допускається вести кладку стін будівель висотою не більш як 7 м.

Характер умов праці при виконанні кам'яних робіт пред'являв відпо­відні вимоги до технологічних засобів безпеки. Залежно від призначення їх поділяють на три групи:

засоби захисту від падіння людей з висоти, включаючи засоби колек­тивного та індивідуального захисту,

засоби захисту від падіння предметів на людину, включаючи засоби колективного (захисні настили, піддашки) і засоби індивідуального (захисні каски) захисту;

засоби підмощування та інше технологічне оснащення, що забезпечує безпеку праці.

5.5. Техніка безпека при роботі на риштуваннях і підмостках

Інвентарні засоби підмощування (ДЕСТ 24258-80) за типами конструк­ції поділяють на риштування, підмостки та інші засоби (люльки, вишки, драбини), які служать для безпечного виконання робіт на висоті понад 1 м над рівнем землі.

За способом установки вони бувають вільно стоячими, переставними, пересувним, приставними риштуваннями і підмостками, за наявністю і ти­пом приводу - такі, що переміщаються ручним або машинним приводом.

Зважаючи на можливість переміщення робочих місць по висоті, засоби підмощування бувають з пересувними і фіксованими робочими місцями.