Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 26

Найхарактерніші дефекти стропів: обрив дротиків чи прядей, стального каната; недоброякісне заплітання кінців каната, розплющення і розплетення жмутів; знос дротинок і корозійна пошкодження жмутів ка­натів; тріщини, розслоювання, надриви і корозійні раковини на поверхні підвіски, крюка, втулки, ковша; зрощення кінців канатів за допомогою вузлів. При експлуатації буває падіння вантажів внаслідок висмикування каната із зажимів, якими він закріплюється за кран, або його розриву.

Всі зйомні і вантажозахватні пристрої перед використанням проходять технічний огляд, під час якого їх випробовують навантаженням, що пе­ревищу номінальну вантажопідйомність. Пристрої повинні мати клеймо чи бирку, де вказано номер, вантажопідйомність і дату випробовування.

Вантажопідйомність стропа з необхідним запасом повинна відповідати зусиллю, яке на нього передається від ваги вантажу, що піднімається. Треба пам'ятати, що зусилля в вітці строп залежить не тільки від маси вантажу, що піднімають, але і від кута нахилу віток строп до вертикалі. Цей кут не повинен перевищувати 45°.

В процесі роботи всі вантажозахватні пристрої, що знаходяться в експлуатації, підлягають огляду: стропи через 10 днів, захвати через один місяць, траверси через 6 місяців експлуатації. Результати оглядів заносять у журнал обліку вантажозахватних пристроїв. Під час огляду звертають увагу на те, щоб на них не було вузлів, перекручення, ознак поверхневого зносу, розірваних дротин і жмутів.

Бракують канати за кількістю обривів стальних дротин на повному кроці скрутки і порівнюють його з нормою. При цьому враховується коро­зія і поверхневий знос каната, у випадку зменшення діаметра дротин внаслідок корозії чи поверхневого зносу число допустимої кількості обір­ваних дротин зменшується.                     

Кроком скрутки називається довжина каната, на якій жмут, робить повне обертання навколо його осі. На кроці скрутки обчислюють число обірваних дротин і порівнюють їх з нормою, якщо число обривів на кро­ці скрутки більше за допустиме, канат бракують, тобто знімають з екс­плуатації. Поверхневий знос чи корозію проволок визначають за діаметром за допомогою мікрометра чи штангенциркуля, якщо за сертифікатом діаметр проволоки дорівнює 1 мм, а після вимірювання встановлено, що він дорівнює 0,85 мм, поверхневий знос становить 15%. В такому разі відповідно зменшується число обривів на одному кроці скрутки, канат необхідно вибраковувати при поверхневому зносі більше за 40%, а також при обриві хоча б одного жмута.

Для підйому і пересування довгомірних і великогабаритних вантажів використовують траверси. Вони дозволяють рівномірно розподіляти навантаження запобігати перекосам і тим самим підвищувати надійність строповки вантажів.

Розділ 5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ БЕТОННИХ

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І КАМ'ЯНИХ РОБІТ

5.1. Характеристика умов праці ари бетонних роботах

В гідромеліоративному будівництві за важкістю і об'ємом після земляних робіт можна виділити бетонні і залізобетонні роботи.

Бетонні роботи включають виготовлення і установку опалубки, при­готування бетонної суміші, її транспортування і укладку, догляд за бетоном, механічну обробку бетонних конструкцій, контроль якості ро­біт, розбирання опалубки після затвердіння бетону тощо.

Матеріали, які використовуються для виготовлення бетонної суміші, при обробці, транспортуванні та інших операціях утворюють значну кіль­кість пилу, що шкідливо діє на дихальні шляхи людини і викликав захво­рювання шкіри обличчя і рук. Виготовлення бетонної суміші супроводжується значним шумом, вібрацію, які шкідливо, виливають на органи слу­ху і нервову систему обслуговуючого персоналу. Це коки викликати виробничо-обумовлену захворюваність або бути причиною травматизму.