Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 29

Щоб у бетоноводі не виникло пробок, бетонну суміш не можна залишати там без руху більше як на 20 хвилин, для безпечного транспортування бе­тонної суміші крупність заповнювача (щебеня, гравію) повинна бути не більше 1/3 діаметра бетоновода. Якщо горловина бетононасоса закупорилась бетонною сумішшю, треба зупинити двигун і ломом пробити пробку. Систему бетононасоса періодично промивають водою під тиском або стиснутим по­вітрям. Працівники, що перебувають біля вихідного отвору бетововоду, при очистці повинні відійти на відстань не менш як 40 м.

Для ущільнення бетонної суміші використовують глибинні, площадочні вібратори і спеціальні віброрейки. Електропроводи, що підводять струм від рубильника до електродвигуна вібраторів заключаються у гумо­ві шланги, корпус електровібратора до початку роботи заземлюють. Че­рез кожні 10-30 хвилин роботи вібратор вимикають для охолодження на 7 хвилин. При переході бетонників з одного місця на інше, а також під час перерви електровібратори також вимикають. Після роботи їх необхід­но очистити від бетонної суміші і бруду.

Для будівництва зрошувальних каналів у меліоративних організаціях використовують бетоноукладчики і комплекти машин, що забезпечують за один прохід профілювання ґрунтового ложа каналу, укладання щебеневого чи піщано-гравійного підстеляючого шару, бетонування повного чи укісного профілю каналу, оздоблення поверхні бетонного покриття, нарізку температурних і посадочних швів і полив його поверхні плівкоутворюючими рідинами.

Перед початком робіт перевіряють технічний стан укісного чи повно-профільного бетоноукладчика, наявність огородження небезпечних місць, ланцюгових передач і всіх частин механізмів, що рухаються.

Трапи, якими проходять робітники для огляду вузлів бетоноукладчика, повинні бути очищеними від бруду, щоб виключити сковзання людей. Під час роботи ботоноукладчика забороняється в зоні його дії перебувати сто­роннім особам, машиніст бетоноукладчика не має права починати роботу поки не переконається у відсутності людей в зоні його дії, в каналі і на його бровках. Перед початком роботи машиніст повинен подати звуко­вий сигнал.

Щоб запобіги пошкодженню завантажувального ковша бетонною сумішшю

на шляху руху самоскида до бетоноукдадчика встановлюють. відбійний брус, що не допускав близького підходу самоскида.

5.3. Безпека виконання бетонних робіт у зимовий період

Виконання бетонних робіт взимку ускладнюється тим, що необхідно підтримувати нормальні температурно-вологі умови для твердіння бетону до набору ним проектної міцності. Трудомісткість робіт по укладці і витримуванні бетону за низьких температур значно зростає. Наявність снігу, льоді, морозу і вітру вина: не проведення необхідних робіт для захисту працівників від падіння і обмороження. Крім того, треба очища­ти поверхні, що бетонують, від льоду і снігу.

Бетонні роботи у зимовий час за температурі повітря нижче за 5 °С повинні виконуватися згідно з ПВР, де зазначено міцність бетону до мо­менту можливого замерзання.

Витримування замонолічених конструкції для створення нормальній умов твердіння бетону являв значні труднощі.

Існує кілька способів зимового бетонування, які забезпечують не­обхідні умови для твердіння бетону. Для прискорення строків твердіння бетону використовують хімічні протиморозні добавки, розігрів бетонної суміші, гріючи опалубку, електропрогрів конструкцій, термоактивні гнуч­кі покриття і нагріваючи прилади.

Аналіз причин травматизму свідчить, що в основному це падіння робітників при проковзуванні на місці бетонування, яке не очищене від льоду і снігу, отруєння чадним газом; отримання опіків при прогріві бе­тону парою або нестандартним обігріваючим пристроєм, пошкодження шкіря­ного покрову агресивними протиморозними хімічними добавками або елект­ричним струмом при невмілому використанні електричного підігріву; об­мороження під час роботи за температура нижче -20 °С і у вітряну по­году тощо.