Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 27

У технології виконання бетонних робіт за останні десятиріччя відбулися значні зміни. Зараз використовується нові засоби механізації, інвентарні опалубки, що дозволяв значно знизити трудомісткість важких і небезпечних робіт на будівельному майданчику, в першу чергу ці зміна стосуються опалубочних робіт, якщо раніше опалубка виготовлялася на бу­дівельному майданчику, зараз опалубочні роботи зводяться до виконання монтажних операцій по зборці і перестановці опалубки. З цією метою розроблені і використовуються такі види інвентарних опалубок: дрібно щитова, велико щитова, повзуча, об'ємно переставна, блочна і незйомна.

Щитова розбірно-пераставна опалубка збирається з щитів і елемен­тів кріплення, а по закінченні бетонування її переставляють на нові ді­лянки для повторного використання. Таку опалубку використовують переважно для масивних монолітних конструкцій, фундаментів, під колоші бу­дівель та їй.

Повзуча опалубка використовується при будівництві бетонних чи за­лізобетонних стін, градирень, димових труб, висотних житлових і цивіль­них будівель. Вона перемішується в процесі бетонування за допомогою гвинтових, гідравлічних чи електричних домкратів.

Конструктивні особливості цих опалубок вимагають для їх зборки, ус­тановки і розборки спеціально підготовлених працівників, які знають прийоми безпечного виконання робіт з даним типом опалубки, установка всіх видів опалубки в проектне положення здійснюється за допомогою автомобільних або баштових кранів.

На будівельному майданчику з'явились високопродуктивні машини для виготовлення, транспортування і укладки бетонної суміші. Бетонна су­міш на будівельною майданчику виготовляється з використанням автома­тизованих бетонозмішувальних мобільних і інвентарних установок. Дос­тавка бетону на будівельний майданчик здійснюється автобетоновозами, автобаддевозами, контейнеровозами. Значно зріс парк спеціальних бе­тоноукладальних машин, куди увійшли автобетононасоси, стрічкові бетоноукдадчики, стаціонарні бетононасоси і самохідні бетоноукладчики.

У гідромеліоративному будівництві бетонна суміш ущільнюється віб­раторами і спеціальними вібраційним машинами.

Свіжоукладений бетон вкривають різними плівками, які захищають його від сонячних променів і надмірного зволоження.

У сучасній технології бетонних робіт широко використовують хі­мічні добавки для пластифікації бетонної суміші, гідрофобні, пороугворюючі, протизамерзаючі, а також такі, що прискорюють або уповільнюють твердіння бетону.

В результаті використання нових засобів механізації, інвентарних опалубок і нових матеріалів умови праці при виконанні бетонних робіт значно змінились. Ці зміни характеризуються скороченням частки ручних робіт. Але значна частина робіт виконується на висоті, в умовах дії різ­них метеорологічних чинників (дощ, сніг, від'ємні температури). За цих умов небезпечні виробничі чинники, що пов'язані з роботою машин і вико­ристанням електрообладнання, вимагають до себе великої уваги.

Для запобігання падіння з висоти робочі місця огороджують інвентарними пристроями і підмостями, використання хімічних добавок, а також високоактивних бетонних сумішей викликає необхідність захистити людину від доторкання до бетонної суміші. Для цього необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: гумові рукавиці, захисний спецодяг і спецвзуття, захисні окуляри.

При укладці бетонної суміші в опалубку треба дотримувати техноло­гічні режими подачі бетонної суміші, щоб запобігти обвалу опалубки. То­му при проектуванні опалубки враховують масу самої опалубки, масу ар­матури і бетонної суміші. Зважають також на динамічні навантаження, які можуть виникнути при подачі в опалубку бетонної суміші, а також при її ущільненні вібраторами.

Основні види травм при виконанні опалубочних робіт: ураження елект­ричним струмом при установці металічної і дерево металевої опалубки ван­тажопідйомними механізмами біля ліній електропередач; падіння з ви­соти; падіння незакріплених опалубочних щитів; подразнююча дія на шкіру працівників хімічних речовин та ін.