Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 43

Для механізованого збирання з поля камінна треба обладнати на ма­шині захисне огородження і запобіжні пристрої. Технічне обслуговування машини дозволяться проводити тільки після її повної зупинки і звіль­нення від навантаження. При очистці поля від каміння забороняється корчувати валуни масою більше за 6 т одним корчувачем. При навантаженні каменя на транспортні засоби використовують ланцюгові в канатні при­стосування. При цьому треба стежити за їх справністю, кріплення лан­цюгів і тросів на каменях повинно бути надійним, що виключити їх ви­падкове вислизання при натягуванні.

Забороняється працювати на ділянці, що не очищена від каменю і залишків деревини. Перед початком оранки треба оглянути агрегат, вста­новити його робочі органи на необхідну глибину. Біля працюючого агре­гату в радіусі 30 м не повинно бути сторонніх осіб. При одночасній роботі двох агрегатів, які рухаються один за одним, відстань міх ними повинна становити не менш як 15...20 м.

Планувальні роботи виконуються бульдозерами, скреперами, плану­вальними грейдерами. При переміщенні грунту на підйом слід стежити за тим, щоб відвал не врізався в цілинний грунт. При зміні напрямку руху бульдозера машиніст повинен бути впевненим, що в зоні його робо­ти не перебувають люди. Розвертати бульдозер я завантаженим чи заглибленим відвалом або працювати на глинистих грунтах у дощову погоду не дозволяться.

Якщо роботи виконуються скрепером, необхідно розробити схему його руху, в якій зазначати порядок завантаження і розвантаження скрепера. Забороняться працювати скрепером при поздовжньому нахилі понад 10% і поперечному - понад 18%.

Для розрівнювання пластів грунту застосовують дискові борони з гід­равлічним чи механічним управлінням. При підготовці до роботи диско­вих борін слід перевірити правильність зборки всіх вузлів і з'єднань, а також справність гідросистеми.

Найефективнішим засобом осушення перезволожених і заболочених зе­мель закритий дренаж, який дозволяє зменшити втрату площ порівняно з відкритим горизонтальним дренажем.

Травмуючим факторами при виконанні дренажних робіт можуть бути об­вали грунту, перекидання машин і падіння матеріалів та інструментів в траншеї, де працюють люди і т. ін.

Перед початком дренажних робіт особливу увагу треба звернути на ро­боти підвищеної небезпеки (робота на сильно дере зволожених грунтах, виконання земляних робіт у тісних умовах і при копанні глибоких траншей, бетонних та ізоляційних робіт на укосах глибоких каналів тощо).

Всі земляні роботи що споруджанню дренажу, як правило, виконуються механізмами. Перед початком робіт необхідно оглянути ділянку місцевості, впевнитися у відсутності підземних комунікацій.

Слід пам'ятати, що дренажні робота переважно ведуться на перезволо­жених і слабких грунтах, торф’яниках, тому меліоративні машини повинні мати середній тиск на грунт не більш як 40 кПа, а в особливо слабких грунтах - не більш як 25 кПа. Якщо необхідно використовувати машини в більшим тиском на грунт, під гусениці цих машин треба підкладати щи­ти чи настили з дошок, жердок, брусків чи опал.

Основна машина для укладання дренажу - це багатоковшовий траншей­ний екскаватор ЕТЦ-202А. Дренажні роботи дозволяться розпочинати лише при наявності проектної документації, в якій повинні бути вирішені пи­тання безпеки виконання цих робіт.

Перед початком дренажних робіт всю ділянку очищають від кущів, ка­міння та інших перепон. При роботі багатоковшового екскаватора необ­хідно, щоб профіль робочої ділянки в поздовжньому і поперечному напрям­ку міг забезпечити стійке положення екскаватора. Дозволяться працюва­ти на підйомах до 10° і на косогорах не більш як 5°. Спускати екскава­тор з схилу слід на першій швидкості.

Машиніст екскаватора перед початком роботи повинен впевнитись, що всі члени бригади зайняли свої робочі місця і ніхто з сторонніх не перебуває поблизу машини, дати застережний сигнал.

При роботі багатоковшого екскаватора небезпечна зона з боку від­вального барабана становить 3 м.