Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 38

Перед підйомом копра з башні видаляють всі слабо закріплені деталі, а також інструмент чи інші предмети, що перебувають на фермі. При ви­конанні пальових робіт необхідно припинити всі інші роботи у радіусі, що дорівнює довжині палі плюс 5м.

Граничну масу молота і масу для даної установки зазначено на фермі копра чи його рамі. На копрі повинен бути встановлений, обмежувач підйому.

Робочі площадки копра і драбини для підйому повинні бути огородженими перилами висотою не менш як 1 м і бортовими дошками.

Стальні канати, грузопідйомні троси і такелажні пристрої, що використовуються; на пальових роботах, повинні відповідати вимогам Держгортехнагляду. Коефіцієнт запасу міцності допускається не менше 6 при механічному приводі.

Кожна самохідна палебійна установка обладнується звуковою сигналізацією. Перед пуском у дію пальового молота необхідно подати звуковий сигнал.                       

Установка пересувається попередньо спланованою горизонтальною поверхнею. Стан шляхів для переміщення установки треба перевірити перед початком кожної зміни і в процесі роботи. При підйомі всі види паль слід стрелити лише у відповідних точках: залізобетонні - за петлі, ме­талічні - за отвори, дерев'яні - за скоби. Проектне положення паль по­винне фіксуватись стрілою копра чи підвісною стрілою крана.

Підйом пель і палебійного снаряда проводиться послідовно окремими криками. Одночасний підйом дозволяється тільки в межах вантажопідйом­ності установки. При наявності на копрі одного крюка для установки палі повинен бути знятий з крюка палебійний снаряд. При підйомі паля утриму­ється від розкачування і крутіння за допомогою розчалок.

Установка паль і палебійного обладнання виконується без перерви до повного їх закріплення на місці.

Якщо забивку свай на суші чи у воді здійснюють палебійною установ­кою, що розміщена на підмостях чи естакаді, робота допускається лише за умови, що підмості чи естакада збудовані за проектом, затвердженим головним інженером гідромеліоративної будівельної організації.

Для подачі пари (повітря) використовуються жорсткі пароповітряні трубопроводи з шарнірним сполученням. Гнучкі паропровідні шланги висо­кого тиску можна використовувати лише у межах копра, вони повинні мати мінімальну довжину. Міцність шлангів, що підводять пару чи стиснуте повітря до копра, випробовується на тиск, що перевищує робочий у два рази. 3’єднання парових (повітряних) шлангів між собою, зі палебійним молотом виконується за допомогою не менш як двох хомутів. Не дозволяється цю роботу виконувати за допомогою випадкової проволочної скрутки.

В гідромеліоративному будівництві пальові роботи можуть виконува­тись за допомогою плавучих копрів. При забивці паль плавучим копром необхідно забезпечити надійну розчалку копра до якорів, які закодують на порозі чи кидають у воду. При виконанні цих робіт необхідно забезпечити постійний зв’язок з берегом за допомогою чергового човна, катера чи на­дійного пішохідного містка. Плавучий катер повинен бути забезпечений рятівними засобами - кругом і поясами.

Роботи по забивці паль у зимовий період необхідно виконувати тільки за спеціально розробленим проектом виконання робіт, який затверджується, інженером гідромеліоративної будівельної організації.

При забивці паль з льоду робочу площадку треба очистити від снігу, виміряти товщину льодового покриття. Складати палі та інші матеріали на лід дозволяється лише при відповідній міцності льодового покриття і на відстані не менше як 25 м від місця забивки. Лунки у льоду для занурення паль повинні бути до початку виконання робіт закриті щитами.

До початку роботи і не менше двох разів у зміну ретельно оглядають стан вібропогружувачів. Якщо під час огляду виявлено замикання на корпус вібропогружувача чи інша несправність, роботу необхідно негайно припинити до усунення недоліків. Не допускається забивати палі при нещільному з'єднанні палі з наголовником, а також при наявності боко­вих коливань і стуку.