Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 23

Обмежувач поворотів крана призначений для запобігання перекручу­вання і обривка лучка кабелів і забезпечення обертання крана дише на 720° (два обороти). За 30° до спрацювання обмежувача, що вимикав по­ворот в одну чи іншу сторону, в кабіні машиніста загорнеться за­стережне світлове табло.

Обмежувач руху крана служить для відключення приводу механізму ру­ху при підході баштового чи козлового крана до обох кінців підкраново­го шляху. При цьому відстань між тупиком і лобовою частиною ходової частини крана становить не менш як 1 м з урахуванням гальмівного шляху.

Покажчики нахилу (чи креноміри) показують нахил машини відносно горизонту. На автомобільних кранах використовують покажчики нахилу, принцип дії яких приєднується на властивостях вільно підвішеного ма­ятника зберігати вертикальне положення (маятникові) або на властивості вільної поверхні рідини зберігати горизонтальне положення (рідинні).

На автомобільних кранах встановлюють автоматичні сигналізатори не­безпечної напруги АСНН, до попереджують машиніста включенням аварійної світлової і звукової сигналізації про наближення стріли крана на не­безпечну відстань до лінії електропередач. Прилад складається з антени, підсилюючого блоку і блоку сигналізації.

Для запобігання перевертання стрілових кранів їх обладнують обме­жувачами вантажопідйомності чи вантажного моменту. Ці обмежувачі авто­матично вимикають механізми підйому вантажу, маса якого перевищеє но­мінальну вантажопідйомність більш як на 10%. Крім того, обмежувачі ван­тажопідйомності кранів повинні попереджувати про втрати стійкості не при нормальному розрахунковому вантажі, але за умов небезпечних ви­робничих факторів - вітровому навантажені, нахилу шляху, динамічних та інерційних навантажень.

Ці обмежувачі мають зелену і червону сигнальні лампи. При нахилі крана загоряється червона лампа. Крім того, при перенавантаженні електричне коло управління краном розмикається, вмикається, звуковий сигнал і робота крана припиняється.

На кранах з перемінною вантажопідйомність встановлюють обмежувачі вантажного граничного моменту, наприклад, ва одноковшових екскаваторах для запобігання аварії при упорі ковша в такі перепони, як великі ва­луни, скельний чи мерзлий грунт.

На сучасних кранах, що працюють на відкритому повітрі і піддають­ся великим вітровим навантаженням, встановлюють прилади автоматичної вітрової сигналізації і захисту від вітрових перенавантажень.

На баштових чи аортальних кранах автоматично вмикається сирена при досягненні швидкості вітру в 5 балів, а при силі вітру у 6 балів роз­микається електричне коло управління краном.

До пристроїв, що забезпечують стійкість машини, належать протиугоні захваті для прикріплення крана до ральсів у неробочому стані. Під дією сильного вітру гальма не можуть утримати кран від мимовільного переміщення якщо на закріпити кран протиугінними захватами, він почне рухатись і дійшовши до кінцевого упору підкранового шляху, зупиниться або перевернеться залежно від швидкості руху в момент зупинки. Дія протиугінних захватів базується на принципі кліщового рельсового захва­ту. При дуже сильному вітрі баштові крани закріплюють розчадками.

Для установки стрілових кранів велике значення має площадка, тобто основа під краном. Одним із факторів, що призводить до нахилу крана є нерівномірна посадка підкранового шляху, особливо коди цей шлях влаш­тований на свіжонасапаних грунтах, де не закінчився процес природного ущільнення. Для установки кранів добирають надійну ґрунтову основу чи влаштовують її укладаючи грунт шарами товщиною 200...300 мм з обов'яз­ковим ущільненням кожного шару.

Для збільшення стійкості самохідних стрілових кранів використовують допоміжні опори, а саме висувні балки чи кронштейни. Під допоміжні опори підкладають міцні інвентарні підкладки, використовувати прокладки із випадкових предметів забороняться.

4.3. Реєстрація, технічний огляд і випробовування

вантажопідйомних машин      

Перед пуском машин у роботу необхідно їх зареєструвати. Згідно з правилами реєстрації вантажопідйомні машини поділяють на дві групи, від яких залежить пуск їх у роботу.