Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 32

Зараз на будовах налічується майже 50 різних, засобів підмощування, що призначені для виконання різних будівельно-монтажних і ремонтних робіт. Металеві елементи засобів підмощування виготовляють із сталі високої марки. Деревина використовується з хвойних і з листяних порід, волога її не повніша перевищувати 25%. Згідно з вимогами СНиП Ш-4-80* деревина повинна відповідати нормам на згин, розтягування вздовж волокон, на стиснення і зім'яття.

На будівлях, як правило, використовуються інвентарні риштування, підмостки, люльки, які мають паспорти підприємств, що їх виготовляють. Не інвентарні засоби підмощування використовують у виключних випадках з дозволу головного інженера будівельно-монтажної організації, якщо висота не інвентарних риштувань більша за 4 м, їх споруджують за затвердженим проектом.

Риштування - це багатоярусні пристрої, які встановлюються ззовні будівлі. Найпоширенішими зараз є металеві трубчасті риштування. Це об'ємна каркасна система, що складається з стійок і ригелів, поєднаних один з одним хомутами чи за допомогою крюків.

Для камінної кладки риштовання монтуються до ходу робіт, а для виконання оздоблювальних чи ремонтних робіт риштування зводять на всю її висоту будівлі до початку виконання робіт. Гранична висота риштувань визначається розрахунком і досягає для цегляної кладки 40 м, для оз­доблювальних і ремонтних робіт на фасаді будівлі - 60 м.

Для виконання будівельних робіт у межах одного поверху використо­вують підмостки їх встановлюють в середині будівлі і переносять кра­ном з одного поверху на інший, у будівництві використовуються близько шести основних типів підмостей, але найчастіше - збірно-розбірні чи панельні підмості. монтаж збірно-розбірних підмостей пов'язаний з до­датковими затратами праці, тому перевагу надають панельним підмостям. Позитивними якостями таких підмостей є великі навантаження, невелика маса (750...1100 кг), жорсткість, транспортабельність, довгий термін служби. Але вони мають суттєвий недолік, який полягає у тому, що пра­цівник, який робить перший ярус кладки від настилу, повинен працювати у незручній позі - зігнувшись чи стоячи на колінах, а при закінченні робіт у межах одного поверху, витягнувшись на пальцях чи використовую­чи допоміжні засоби підмощування, працюючи з витягнутими руками. Зараз розроблено пристрій для механізованого підйому настилу за висотою по­верху. Це дозволяв працівнику перебувати в найбільш зручній позі.

Для безпечного виконання робіт на висоті використовують також вишки Вони призначені для підйому двох робітників а інструментом і запасом ремонтних чи будівельних матеріалів, управляють ними з кабіни машини.

Для виконання оздоблювальних робіт у багатоповерхових будівлях ви­користовують люльки. За конструкцією вони будуть підвісні і підйомні. Працювати на них більш небезпечно ніж з риштувань. Стальні канати, на яких підвішують люльки, повинні мати не менш як дев'ятикратний запас міцності.

Після підвішування люльки у нижньому положенні протягом 10 хвилин проводять статичне випробовування навантаженням, що на 50% більше за розрахункове, а потім динамічне випробовування вантажем на 10% більш номінального. Після випробовування люлька оглядають всю систему і скла­дають відповідний акт. На люльці повинна бути табличка з її номером, вантажопідйомністю і датою випробовування. Для запобігання від падіння люльки робітники забезпечуються запобіжними поясами і страхувальниці шнурами.

Аналіз нещасних випадків при роботі на риштуванні свідчить, що нещасні випадки відбуваються, головням чином, із-за втрати стійкості риштувань, викликаної різними причинами:

а) неправильним і недостатнім кріпленням риштувань до стіни, нерівномірним опиранням стійок на грунт;

б) перенавантаженням внаслідок накопичення матеріалів і будівельних деталей на настилах риштувань, що перевищує допустимі величини;

в) динамічним впливом на елементи конструкцій, риштувань і втратою міцності їх окремих елементів.

До загальних вимог техніки безпеки, що пред'являються до експлуата­ції риштувань і підмостей, можна віднести: