Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 22

Числове значення коефіцієнтів вантажної і власної стійкості визна­чається при куті нахилу площадки, на якій стоїть кран, α = 3°. При визначенні коефіцієнтів стійкості не враховуються дії захватів, додат­кових опор і стабілізаторів.

Розгорнуті формули для визначення коефіцієнтів стійкості наведено у "Правилах влаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів".

4.2. Встановлення вантажопідйомних кранів.

Прилади і пристрої безпека

Неабияке значення для безпечної роботи вантажопідйомних машин має правильний добір робочих параметрів. Параметрами називаються основні Технічні величини, які характеризують конструкцію крана і його можли­вості при роботі.

Основні параметри стрілових самохідних кранів: вантажопідйомність, вантажна характеристика, виліт стріли, висота підйому крюка, вантажний момент, Найбільший радіус поворотної рами, швидкість переміщення крана, частота обертання, загальна маса крана і т. ін.

Основний параметром кранів усіх тилів в вантажопідйомність. Це найбільша допустима маса робочого вантажу, на підйом якого розрахований кран. У вантажопідйомність крана включаться маса вантажозахватних пристроїв і тари.

На всі кращі і будівельні машини, що значаться на балансі меліора­тивної організації, необхідно мата паспорти, встановити інвентарні но­мери, за якими вони записуються в спеціальні журнали обліку і періо­дичних оглядів.

Стрілові самохідні крана в паспорті машини можуть мати кілька ван­тажних характеристик. Вантажна характеристика залежить від вильоту стріла.

Якщо кран мас робочі параметри, що не відповідають розмірам споруджуваного об’єкта масі вантажів, або є завеликим для будівельного майданчика, можуть виникнути ситуації, небезпечні з точки зору травматизму і можливих аварій.

Встановлювати вантажопідйомні крани і виконувати ними будівельно-монтажні роботи необхідно відповідно до ПВР. Виходячи з "Правил влаш­тування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів" у ПВР треба передбачити марку крана, характеристику вантажозахватних пристроїв; перелік вантажів із зазначенням їх маси; вимоги до майданчика для встановлення крана; відстань до лінії електропередач; умови установки і роботі кранів біля укосів котлованів, лінії. ЛЕП, місця складання ван­тажів, схеми строповки вантажів і т. ін. Це дозволяє підвищити активну безпечність машин у процесі виконання робіт. Активну безпечність машин підвішують також прилади і пристрої безпеки.

За призначенням прилади і пристрої безпеки поділяють на три групи;

обмежувачі руху (пересування крана, обертання крана, підйому крана, підйому вантажів, вильоту стріли);

пристрої, що забезпечують стійкість машин (протиугінні захвати, виносні опори, обмежувачі вантажопідйомності);

пристрої, до сигналізують про стан стійкості (вітроміра, покажчики нахилу), прилади освітлення і сигналізації.

Обмежувачі висоти підйому обойми крюка призначені для виникання ме­ханізму підйому вантажів на кранах при підході обойми крюка до край­нього верхнього положення і вимикання механізму зміна вильоту стріла під час її опускання, якщо при цьому обойма крюка досягає крайнього верхнього положення.

Обмежувач зміни вильоту стріли призначається Для вимикання механіз­му зміни вильоту стріли в її крайніх положеннях і попереднього включен­ня гальм для зниження швидкості її руху. В граничних положеннях стріли, небезпечних для стійкості крана, двигун стрілової лебідки автоматично вимикається за допомогою кінцевих вимикачів ричажного типу.

Покажчики вантажопідйомності показують граничне значення вантажо­підйомності самохідного стрілового крана залежно від вильоту стріл їх встановлюють у нижній частині стрілового обладнання в полі зору ма­шиніста, це дозволяв візуально визначити, якай вантах можна підняті краном при даному положенні стріла. Для кожного виду стрілового обладнання виготовляють свою шкалу, що відповідає вантажній характеристи­ці крана з цим видом обладнання.