Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 2

Біологічна дія, яка є властивістю виключно живої тканини, прояв­ляється у сильному збудженні нервової системи, що веде до порушення нормальної роботи внутрішніх біоелектричних процесів. У живому орга­нізмі постійно виникають біоструми і зовнішній струм, взаємодіючи з ними, може викликати судорожні скорочення м’язів, в т.ч. серцевих і дихальних, що приведе до повної зупинки дихання і кровообігу.

Таким чином, електричний струм в тілі людини обумовлює перетво­рення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і призво­дить до згаданих наслідків.

Електричні ураження умовно можна розподілити на місцеві електрич­ні травми та електричні удари.

Характерними видами місцевих електричних травм є електричні опі­ки, електричні знаки, металізація шкіри, механічні ураження і електроофтвльмія.                

Статистика свідчить, то більше половини всіх електротравм склада­ють опіки. Опіки бувають трьох видів: струмовий або контактний, коли струм безпосередньо проходить через тіло людини, дуговий, коли на ті­ло людини діє електрична дуга, але без проходження струму через тіло, і змішаний опік під впливом обох чинників. "Ствол" електричної дуги має високу температуру - від 3500 до 15000 °С і вище. Очевидно, що людина, потрапивши в зону дії дуги, отримає опіки тієї чи іншої тяж­кості. Як правило, такі опіки бувають результатом випадкових коротких замикань в електроустановках напругою від 220 до 600 В.

Під дією установок високої напруги (понад 1000 В) виникають змішані опіки від струму і дуги. При цьому дуга утворюється між людиною і струмоведучою частиною. В цих випадках струм має силу в кілька ампер і високу напругу. Це викликає, як правило, важкий опік в місцях входу і виходу струму. Тканини, що лежать на шляху струму, внаслідок великої кількості теплоти висушуються, обвуглюються і навіть безслідно згоря­ють. Струм великої сили, що проходить через людину, в більшості випад­ків не викликає зупинки серця.

Майже у всіх випадках контакту людини з електричною мережею на її тілі і в місцях дотику з’являються "електричні знаки". Це плями сірого або жовтого кольору на поверхні тіла, яка піддавалась дії електричного струму, переважно круглої або овальної форми розмірами 1...5 мм з поглибленням у центрі. Трапляються знаки і у вигляді подряпин, невеликих ран, крововиливів під шкіру, мозолів і дрібніточкової татуїровки. Іноді форма знаку відповідає формі струмоведучої час­тини, якої торкнувся потерпілий, а також форми блискавки.

Уражена ділянка шкіри затвердіває подією до мозолю. Виникає нібито вмертвіння верхнього шару шкіри. Електричні знаки переважно не хворобливі і лікування їх закінчується благополучно, з часом верхній шар шкіри сходить і уражене місце набував початкового кольору, еластичності і чутливості.

Металізація шкіри виникає внаслідок проникнення в глибину шкіри газоподібних або розплавлених часток металу під дією електричної дуги. Таке явище спостерігається при коротких замиканнях, відключеннях вимикачів під напругою і т. ін. При цьому під дією динамічних сил і теплового потоку бризки розплавленого металу розлітаються у всі сторони з великою швидкістю. Кожна така частинка має високу температуру, але малий запас теплоти і не може пропалити одяг, тому при цьому уражують чи переважно відкриті частини тіла - руки і обличчя.

Уражена ділянка шкіри має шорстку поверхню. Потерпілий відчуває на ураженій ділянці біль від опіків і напругу шкіри від наявності в ній чужорідного тіла. З часом хвора шкіра сходить, уражена ділянка набуде нормального вигляду і зникають всі хворобливі відчуття, що пов’язані з цією травмою. Лише при ураженні очей лікування може бути довгим і окладним, а в деяких випадках навіть і безрезультатним, тоб­то потерпілий може втратити зір. Тому роботи, при яких може виникнути електрична дуга, треба виконувати в захисних окулярах, одяг необхід­не застебнути на всі ґудзики, комір закрити, а рукави опустити і застебнути у зап’ястя рук. Металізація шкіри спостерігається у 10% потерпілих від електричного струму, причому в більшості випадків одночасно з нею виникає дуговий опік, який майже завжди викликає більш тямкі наслідки ніж металізація.