Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 19

За заявою керівника будівельної організації міліція дає розпо­рядження на придбання ВМ, а розпорядження на право виконання робіт дав горно технічна інспекція.

Дозвіл на перевезення ВМ дають органи міліції на термін не більш як 6 місяців. Перевозити ВМ можна всіма видами транспорту, що спе­ціально обладнаний для цього.

Автомобілі для перевезення ВМ обладнують двома вогнегасниками, іскрогасниками, а зимою також ланцюгами на колесах та іншими пристроя­ми проти сковзання. Транспортні засоби для перевезення ВМ повинні мати спереду і ззаду червоні прапорці. Для супроводження транспорту ви­діляється відповідальна особа.

Зберігають вибухові матеріали на спеціально охороняємих складах. Залежно від часу зберігання ВМ  склади бувають постійні - з тер­міном служби більше двох років, тимчасові - до двох років 1 коротко­часні – до 6 місяців.

При одноразовому проведенні підривних робіт ВМ дозволяється збе­рігати не більш як 60 діб.

Кожний склад приймається комісією з представників будівельної ор­ганізації, міліції, пожежного нагляду і держгортехнагляду. Прийняття складу оформляється актом, а на склад оформляється паспорт.

Під'їздині дороги до складу повинні утримуватись у доброму стані. Навколо кожного складу створюється охоронна зона завширшки не менш як 50 м. Склади охороняються круглодобово озброєною охороною, забез­печуються сигналізацією, телефоном і протипожежним інвентарем (пожежні машини, насоси, рукави, вогнегасники, бочки з водою, ящики з піском, відра, драбини, багри, сокири і т. ін.). Склади обладнують засобами блискавкозахисту від первинної і вторинної дії блискавки. Освітлення передбачають двох видів - робоче і аварійне, приміщення повинне мати витяжну вентиляцію.

Про проведення підривних робіт треба повідомити всіх робітників, а також населення навколишнього району.

Підривник повинен мати при собі годинник для відрахування часу з моменту вибуху до можливого проходу на місце вибуху. По закінченні встановленого часу підривник йде один на місце вибуху, щоб з'ясувати, чи повністю підірвалися заряди ВР.

Проходити на місце вибуху можна не раніше як через 5 хвилин, при використанні детонаторів миттєвої дії, через 15 хвилин при викорис­танні детонатора уповільненої дії.

Якщо вибух не відбувся, причинами відказу можуть бути викорис­тання недоброякісних ВМ чи таких, що не відповідають технічним умовам, недостатня сила струму у підривному колі, низька кваліфікація підривників.

Ліквідація відказів є відповідальною і небезпечною роботою. Від­бувається вона за вказівкою і під безпосереднім наглядом представ­ника технічного нагляду чи керівника підривних робіт.

Ліквідація відбувається розробкою породи і вилученням з землі від­казавшого заряду або підриванням його новим зарядом.

3.5. Розробка грунту методом гідромеханізації

Розробку і укладання грунту способом гідромеханізації виконують за допомогою землевсмоктуючих чи гідромоніторних установок.

Розробляти грунт таким способом дозволяється лише при наявності проекту виконання робіт (ПВР), в якому повинні бути відображені по­слідовність виконання робіт і додаткові пристрої для забезпечення їх проведення.

Між насосною станцією і гідромоніторами в забої необхідно мати надійний телефонний зв'язок і засоби аварійної сигналізації, для обслуговування гідромоніторних установок і насосних станцій допуска­ються особи, що пройшли відповідне навчання і здали екзамени.

Гідромонітори працюють під високим тиском (6 атм.), викидаючи потужний компактний струмінь води. Вода, зустрічаючи на своєму шляху грунт, розрихлює його і утворив водогрунтову суміш - пульпу, що повільнішим потоком стікає у пульпоприймачі.

Кожний гідромонітор повинен бути забезпечений манометром, який встановлюється на його стволі, і мати паспорт, де зазначають допусти­мий робочий тиск. На робочому водоводі на відстані 10 м від робочого місця гідромонітора встановлюється засувка для припинення доступу во­ди в аварійних випадках.

Після монтажу гідромонітор перевіряють на тиск, що перевищу ро­бочий не менш як на 50%. Про перевірку гідромонітора складується від­повідний акт.