Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 48

Перед початком руху машини оператори повинні впевнитись у відсутності людей поблизу або на ній. Після закінчення роботи тракторист-машиніст робить запис у журналі прийому і здачі зміни про роботу дощувальної машини, а також про всі несправності, збирав спецодяг і захис­ні засоби у встановлене місце зберігання.

Дощувальні машини забезпечуються протипожежним інвентарем згідно з нормами пожежної безпеки. Обслуговуючий персонал повинен знати розміщення засобів пожежегасіння і вміти ним користуватись під час пожежі.

До дощувальної кругової електрифікованої машини "Кубань-ЛК" пред'­являються такі самі вимоги безпеки при монтажі та експлуатації, як і для МДЕВ "Кубань". Водозабір здійснюється від закритої зрошувальної системи, а живлення електроенергію по кабелю.

Багатоопорна дощувальна машина "Фрегат" може працювати на зрошу­вальних ділянках, де є похил в межах +0,02...0,05. Полив здійснюється при русі машини по колу, для забезпечення руху машини по колу кожен самохідний візок має гідравлічний привід, машина обладнана системою автоматичної синхронізації швидкості руху візків, вода для поливу над­ходить від гідрантів закритої зрошувальної мережі або із свердловини. Для створення безпечних умов обслуговування дощувальної машини опе­ратор перед початком роботи повинен перевірити наявність огородження на гідроприладі, правильність і якість складання, прямолінійність водо­провідного трубопроводу, справність кожного вузла машини.

Для транспортування машини з однієї позиції на іншу в лісополосах передбачено проїзди.

Розділ 8. БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ

ПІД ТИСКОМ

8.1. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють

під тиском

У гідромеліоративному будівництві широко використовуються установ­ки, що працюють під тиском. До таких належать парові котли, компресори, повітря збірники, паропроводи, газопроводи, газгольдери, автоклави, газові балони тощо.

Парові котли використовують з метою виробництва пари для різних технологічних потреб, компресорні установки служать для виробництва стиснутого повітря, яке застосовується як носій енергії при різних технологічних процесах (розпилення фарб, приводу машин і технологіч­ного обладнання та ін.). В автоклавах під високим тиском відбувається пропарка залізобетонних виробів, просочування деревини вогнезахистами речовинами. Газові балони використовують для зберігання газів у стис­нутому і зрідженому стані. Для газової різки і зварювання металів ви­користовують ацетилен і кисень.

Посудини, що працюють під тиском, при експлуатації являють серйозну небезпеку, оскільки при порушенні нормального режиму експлуатації або внаслідок дефектів при їх виготовленні можуть відбуватись вибухи.

Вибух посудини під тиском - це таке руйнування її стінок, при якому внутрішній тиск миттєво знижується до атмосферного. Це явище но­сять назву адіабатичного розширення (вибуху). На відміну від нього хі­мічний вибух є різновидом процесу горіння.

Енергію при адіабатичному розширенні обчислюють за формулою

де А - енергія вибуху, Дж; Р1 Р2 - початковий і кінцевий (атмосферний) тиск в посудині, Н/м2; V - об'єм посудини, м3;  n - показник адіабати (для повітря n = 1,41).

Потужність вибуху, кВт,

де τ- тривалість вибуху, с.

Причини вибухів посудин, що працюють під тиском, різноманітні, але в загальному виді їх можна звести до таких: підвищення тиску вище за допустимий, механічна або хімічна дія, дефекти виготовлення тощо.

Вибух посудин під тиском супроводжується воликами руйнівними наслідками. Найнебезпечнішими є вибухи парових котлів.                 

Нагляд за правильним виготовленням і експлуатацією посудин, що працюють під тиском, здійснює Державний комітет з охорони праці України (інспекція котлонагляду). Цей комітет здійснює технічний огляд за влаштуванням і експлуатацією посудин під тиском, реєстрацію і дає дозвіл на їх пуск в роботу. Відповідальність за безпечну експлуатацію посу­дин покладається на власника устаткування.