Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 35

Якщо за умови експлуатації робітникам необхідно підніматись на бурову вишку чи мачту, її обладнують драбинами-стремянками, маршовими драбинами або драбинами тунельного типу. Драбини повинні мати кут підйому ті більш як 60°, ширину не менш як 0,7 м, крок ступенів не більший за 0,3 м, бортову обшивку висотою 0,15 м і двосторонні перила висотою 1 м.

Бурові вишки повинні мати робочі площадки з укриттям для бурового робітника від несприятливих атмосферних умов. Площадки повинні мати шириину не менш як 0,7 м і перила висотою 1...1,25 м. Підлога   всіх площадок і сходини драбин повинні бути зроблені з листової сталі, яка має рифлену поверхню, або з дощок товщиною не менш як 40 мм.

Перед початком зміни буровий майстер перевіряв стан бурової установки, а результати огляду заносить в буровий журнал.

При пересуванні самохідних бурових установок робітника дозволяєтся перебувати дише в кабіні водія. При переїзді під лінію електро­передач всі, крім водія, повинні залишити установку, а швидкість рух не повинна перевищувати 5 км/год. Забороняється працювати на буровій установці під лінією електропередач в охоронній зоні ЛЕІ роботи ви­конувати дозволяється лише після інструктування працюючих і видачі наряду-допуску.

Буровий агрегат повинен перевірятись до початку зміни буровим майстром, періодично, на рідше 1 разу в декаду старшим буровим майстром 1 один раз у 2 місяці техруком і механіком, виявлені недоліки треба усунути до початку роботи.

Обладнання, механізми і апаратура, що використовуються на бурових установках, повинні мати паспорти, а талеві канати - сертифікати. Пас­порта повинні регулярно заповнятися механіком. Обладнання, вишки, стан­ки і насоси повинні експлуатуватись при навантаженні й тиску, що не є перевищують допустимих за паспортом, контрольно-вимірювальні прилади (манометри, індикатори маси тощо) повинні мати пломби чи клеймо організації, що здійснює ремонт.

Найбільш відповідальною і складною роботою при будівельно-монтажних роботах в монтаж і демонтаж бурових мачт і вишок.

Спорудження бурової установки починається ї вибору і підготовка робочої площадки. Місце для робочої площадки повинно відповідати цілям завдання і забезпечити безпеку виконання робіт. Площадка повинна бути розпланована і очищена. Спорудження бурової установки біля об'єктів підвищеної небезпеки (ЛЕП, залізниці, газопроводів, підземних комунікацій, тощо) проводяться за узгодженням з зацікавленими організаціями.

При доборі площадки під бурову установку враховують відстань від неї до промислових об'єктів чи жилих приміщень. Згідно з правилами без­пеки безпечна відстань від бурової установки до згаданих об'єктів по­винна становити не менше полуторної висоти вишки.                     '

Складання і розборку бурових вишок і мачт згідно з вимогами безпеки проводять тільки під керівництвом бурового майстра чи іншого інженерно-технічного працівника. Зараз в гідромеліоративних організаціях використовують головним чином металічні вишки і мачти; спосіб монтажу і демонтажу бурових вишок і мачт визначається їх конструкцією.

Монтаж (демонтаж) металічних вишок баштового типу найчастіше проводять шляхом їх складання у горизонтальному положенні на землі. Потім у вишку піднімають і встановлюють вертикально, всі пристрої, що використовують для складання і підйому вишка, повинні мати трикратний запас міцності.

Трактор та інші підйомні механізми встановлюються на полуторній відстані від вишки. Після цього майстер виводить з робочої площадки всіх робітників і за його командою здійснюється підйом вишки. Підйом вишки і опускання її на площадку проводиться на малих швидкостях.

Спосіб перевезення бурової установки з одного місця на інше визначається її конструкцією, стаціонарні бурові установки перевозяться у розібраному вигляді (після повної розборки чи розборки на блоки). Заходи безпеки при перевезенні бурових установок з повною розборкою зводяться в основному до дотримання правил безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і правил дорожнього руху.