Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 17

Одноковшові екскаватори зі зворотною лопатою призначені для роз­робки грунту нижче за рівень стоянки екскаватора. Перед експлуатацією екскаватор встановлюють на спланованій площадці так, щоб виключити можливість сповзання чи перевертання його в. котлован чи траншеєю.

Забороняється встановлювати машини в межах призми обвалу, ширину призми обвалу визначають за формулою, м:

α - дійсний кут укосу;                                      

φ - кут природного укосу;                                

h - глибина траншеї чи котловану.

Для прокладки транспортного шляху вздовж бровки укосу необхідно знати відстань від бровки до транспортних засобів. Ця відстань може бути визначена як l=b+a , де  b - ширина призми обвалу; a - відстань від транспортних засобів до призми обвалу. Для автомобільних доріг величина а  від призви береться не менш як половина ширини проїжджої частини дороги, збільшеної на 0,5 м, У такому випадку буде забезпечена безпека транспортних засобів, що рухаються вздовж виїмок.

При будівництв і осушувальних каналів на слабких грунтах під гу­сениці чи колеса екскаваторів підкладають щита поперек осі проходу екскаватора щільно один до одного.

При тимчасовій зупинці або перерві в роботі стрілу екскаватора відводять в сторону від забою, а ківш опускають на землю.

При пересуванні екскаватора стрілу встановлюють за напрямом ходу, а ківш піднімають над землею на 0,5...0,7 м.

Всі землерийці малини повинні бути обладнані звуковою сигналіза­цією. Звукові сигнали повинні знати всі робітники, для освітлення ро­бочої зони в темний час доби кожна машина повинна мати власне джерело світла.

Машиною може управляти особа не молодша за 18 років, яка мав право на управління цією машиною і пройшла медичний огляд.

3.3. Розробка мерзлого грунту

Частина території нашої країни характеризуєється суворими і тривалими зимами, які обумовлюють сезонне промерзання грунту на значну глибину, тому великий обсяг земляних робіт припадав на зимовий час. При замерзан­ні грунтів значно підвищується їх міцність, тому трудомісткість розроб­ки такого грунту в 3 рази вища від талого, а вартість робіт при цьому підвищується в 4-5 разів.

Земляні роботи у зимовий період виконують відповідно до ПВР. Спосіб робіт треба обгрунтувати у проекті залежно від обсягу, умов і строків їх виконання, наявності обладнання.

При розробці мерзлого грунту необхідно вживати підготовчі заходи. Грунт від промерзання можна захистити попереднім його рихленням до по­чатку промерзання, покриттям його поверхні тепло ізоляційними матеріалами чи збереженням снігового шару використовують також механічні способи підготовки мерзлого грунту до розробки (механічне рихлення, рихлення ви­бухом). Найефективнішим із них є спосіб рихлення грунту динамічним ударним навантаженням - сколювання. З цією метою використовують змінне робоче обладнання екскаватора розрихлювача (шар-баба, клин-баба, молоти вільного падіння), Щоб забезпечити достатню висоту падіння робочого обладнання, стрілу екскаватора встановлюють під кутом на менш як 60˚.

З метою безпечної розробки грунту ударним навантаженням необхідно огорожувати небезпечну зону на відстань розлітання кусків грунту, а на лобове скло екскаватора навішувати захисну металеву сітку.

Під, час розрихлення мерзлих грунтів екскаватором за допомогою шар-молота чи клин-молота перебування людей у радіусі 50 м від місця його роботи забороняється.

Не дозволяється одночасно працювати на одній ділянці в радіу­сі 30 м двом екскаваторам, один з яких розрихлює мерзлий грунт, а дру­гий виконує розробку розрихленого грунту.

Перехід і перебування людей між екскаватором і дизель-молотом під час роботи не допускається. Щоб оглянути клин рихлителя мерзлого грунту, його необхідно опустити на грунт. Забороняється рихлити мерзлий грунт ковшом екскаватора.

Підготовку мерзлого грунту можна вести способом розігрівання різ­ними теплоносіями. Розігрівають грунт за допомогою електроенергії, пари, води. Ці способи використовують при невеликих обсягах земляних робіт, відсутності засобів, механічного рихлекня в тісних умовах, а та­кож ари наявності підземних мереж.