Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 42

Культуртехнічні роботи - це валка дерев, корчування пеньків, зведення кущів і рідколісся, очистка земель від каміння, первинна обробка землі і планування поверхні землі.

Як правило, такі роботи виконуються за допомогою спеціальних механізмів, а саме: машин з навісними чи причепними робочими органами - кусторізів, корчувачів-збирачів, корчувачів-бульдозерів; навантажувачів, каменезбиральних машин, дискових плугів, фрезерних машин. розрихлювачів тощо.

Відповідальність за правильну організацію і послідовність цих робіт покладається на майстра. Він повинен передбачити правильний роз­поділ функцій між працюючими машинами і робітниками, забезпечити ви­користання захисних засобів, проведення інструктажу безпосередньо на ділянці, де будуть вестись ці роботи.

До початку робіт треба визначити межі небезпечних зон в радіусі не менш як 50 м від місця валки дерев слід встановити відповідні знаки з написом про те, що відбувається валка лісу. Працівники повинні знати напрямок валки дерев, силу в напрямок вітру. Біля кожного де­рева, яке підлягав валці, треба очистити територію на 4...5 м в бік, протилежний напрямку падіння дерев, для швидкого відходу вальщика. Не допускається при валці дерев виконувати інші роботи в небезпечній зоні.

Крім того, зимою необхідно біля кожного дерева, що підлягав валці утоптати сніг, а для відходу вальщика від падаючого дерева очистити до­ріжку також у напрямку, протилежному падінню дерев, в період валки лі­су на території небезпечної зони не дозволяється розводити вогнища, розміщувати механізми, виконувати валку дерев у двох чи кількох міс­цях, обрубувати сучки тощо. Вхід і в’їзд у небезпечну зону дозволяють лише вальщикам лісу, якщо в небезпечній зоні будуть виявлені порушни­ки, валку лісу треба припинити. Особи, які зайняті валкою лісу, по­винні працювати у захисних касках. Валка дерев в охоронній зоні лі­нії електропередач дозволяться лише при наявності письмової згоди організації, що експлуатує цю лінію. При вавці обов'язкова присутність виконроба чи майстра.

Вальщик повинен працювати лише з помічником, без нього він може виконувати цю роботу тільки тоді, коли використовуються механізовані пристрої, що забезпечують необхідний напрямок валки дерев (гідроклини, гідродомкрати тощо). Забороняється одному вальщику працювати при роз­робці вітровально-буреломних дерев і горильників, при зустрічному віт­рі понад 3 бали, на схилі понад 20°, а також валити гнилі чи інші небезпечні дерева.

Забороняється групова валка лісу шляхом збивання одного чи кількох підпиляних дерев іншим деревом, валити спилені дерева на сусідні, а також валити ліс при силі вітру 6 балів і більше, грозі, зливі, тумані, ожеледиці і при видимості менше 5 м.

Завислі дерева знімають за допомогою лебідки чи воротом, вірьовкою, довжиною не менше двох висот дерева; при знятті за допомогою трактора вірьовки повинна перевищувати висоту дерева на 10 м. Після закінчення роботи або під час перерве не дозволяться залишати ва ділянці не повалені, відрубані чи недопилині або завислі дерева.

Якщо на ділянці виконання робіт є дерева, діаметр яких не перевищує 15 см, їх зрізують за допомогою кусторізів чи бульдозерів, облад­наних   гострими відвалами. При одночасній роботі двох машин відстань міх ними повинна перевищувати 50 м. Кущі, які потрапляють під гусе­ниці, можна витягам після зупинки машини.

Корчування безпосередньо сплой тяги трактора сухих, згнивших на корінні дерев не дозволяться. корчування за допомогою тросів дозво­ляться тільки в тону випадку, коли не можна використати корчувальну цапину.

Очистка ділянки робіт від зрізаних кущів і залишків дерев викону­ється корчувачами, збирачами чи бульдозерами, що мають пристосування для захисту кабіни трактора. При ручному збиранні пеньків не дозволя­ться підходити до робочого органу машини від час її роботи на від­стань меншу за 10 м.