Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 34

Всі роботи, які виконуються на висоті понад 5 м від поверхні ґрунту, вважаються верхолазними. Цим роботам приділяється особлива увага, оскільки на кожна людина внаслідок психофізіологічних властивостей може працювати на висоті. Працівник не повинен боятися висоти, у протилежному випадку переборювання страху супроводжуватиметься нервово-м'язовим напруженням і порушенням координації руху. До самостійних вер­холазних робіт допускаються особи не молодші 19 - років і не старші за 60 років, що пройшли медичний огляд і мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і робочий розряд не нижче третього.

Від падіння з висоти передбачено два види захисту - влаштування захисного огородження і використання індивідуальних засобів захисту.

Монтажне захисне огородження складається з трьох основних частин: поручня, проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 15 см. Всі дошки повинні бути прибиті з внутрішньої сторони.

Згідно з СНиП Ш-4-80* перильне огородження повинне витримати зо­середжене навантаження в 500 Н. Мінімальна висота огородження 110 см. Відомо, що центр ваги людини міститься на рівні 110...120 см, а коли людина падає по нахиленій кривій, він переміщується нижче, тону така висота огородження захищав людину від падіння.

Демонтаж риштувань проводиться в зворотній послідовності його мон­тажу, коли з настилів зняті всі матеріали, інструмент і транспортні за­соби, спуск елементів риштування здійснюється за допомогою кранів.

Всі робота на зовнішніх риштуваннях зупиняються під час грози, сильного (понад 6 балів) вітру, коли швидкість його досягає 12 м/с, і при настанні темноти, коли місце виробництва робіт недостатньо ос­вітлене.

Для захисту людей, що перебувають на риштуваннях, від прямого удару блискавки передбачено блискавковідвід.

У будівництві є цілий ряд робіт, де огородження неможливе (на краю перекриття, карнизу тощо). У цих випадках використовується тільки ка­натний захист і монтажні пояси. Канатний захист називається так тому, що запобіжні пояси кріплять до конструктивних елементів за допомогою міцної вірьовки, довжина якої залежать від конкретних умов.

Згідно з СНиП 0-4-80* запобіжні пояси випробовують через 6 місяців на статичне і динамічне навантаження. На статичне навантаження пояс випробовують вантажем масою 300 кг. Після 5 хвилин вантаж знімають, ог­лядають всі елементи пояса і металевих частин на ньому. На динамічне навантаження пояс випробовують вантажем масою 100 кг. Піднімають закріплений вантаж на висоту 1 м і кидають.

Результати випробовування заносять у паспорт пояса і ставлять но­мерне клеймо. У тих випадках, коли на поясі з'явилось пошкодження чи виникла несправність у карабіні. його вибраковують.

Розділ 6. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ДЕЯКИХ ВИДІВ

ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ

6.1. Бурові роботи

Правильна організація бурових робіт переслідує дві основні мети:

1) змонтувати бурову установку відповідно до вимог безпеки; 2) провести монтаж і демонтаж бурової установки в найкоротший термін.

Вимоги до установки і розташування обладнання повинні бути узгоджені відповідно до типових схем монтажу і проекту.

Безпека праці при бурових роботах значною мірою залежить від конструкції бурової установки. Бурова установка включав наземну споруду і бурове енергетичне обладнання, конструкція установки повинна забезпечувати раціональну організацію технологічних процесів по бурінню скважин, високу продуктивність і безпеку бурової бригади. Зараз використовують бурові установки, що серійно випускають на заводах, загальна компоновка бурової установки, розташування її механізмів і блоків повинні забезпечувати зручність і безпеку при монтажі, експлуатації технологічному догляді і ремонті.

Бурова установка повинна бути забезпечена засобами малої механіза­ції, а також механізмами і приладами, що підвищують безпеку праці. Манометри та інші контрольно-вимірювальні прилади встановлюють так, щоб їх позначки було добре видно обслуговуючому персоналу. Бурові вишки висотою 14 м і більше необхідно закріпляти розтяжками з стальних ка­їнітів, діаметр яких визначається розрахунком.