Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 44

Копання дренажах траншей здійснюється з низьких відміток профі­лю. Дренажні трубки розвозять по всій трасі на причепах, при цьому люди не повинні перебувати на них під час руху.          

Отвори в керамічних, азбестоцементних і бетонних магістральних трубопроводах для підключення до них дренажних трубок робітники пов’язані свердлити в захисних окулярах.

Робітників, які укладають трубки і обкладають їх фільтруючими ма­теріалами, треба забезпечити рукавицями і захисними окулярами, а при використанні скловолокна - і респіраторами.

Дреноукладальняк, що перебував в бункері дреноукладчика, може зійти чи сісти в нього ляше при повній зупинці екскаватора, між ма­шиністом і ним повинен бути постійний зв'язок. При опусканні чи підйо­мі дренажного бункера перебування в ньому робітника не дозволяється. При прокладці кротового дренажу навісним кротодренажним обладнанням необхідно слідкувати за станом ножа і його шарнірного навішення, про­варів, поперечно; рами і всієї гідравлічної системи. При появі  течі в гідросистемі роботу на кротодренажній машині слід припинити.

Основною проблемою, на вирішенні якої повинно бути зосереджено зусилля інженерно-технічних робітників, в винесення робочого місця укладальника дренажних трубок із бункера на поверхню землі.

Розділ 7. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  МЕЛІОРАТИВНИХ СИСИСТЕМ І ГІДРОСПОРУД

7.1. Загальні вимоги безпека праці

В гідромеліоративних організаціях при експлуатації зрошувальних і осушувальних систем, гідровузлів, насосних станцій і допоміжних споруд виконується великий обсяг оглядових і ремонтних робіт по підтримці вказаних споруд в належному робочому стані.

Проїжджа частина дороги загального призначення, що проходить уздовж відкритого каналу, повинна бути огороджена парапетами, надовба­ми чи посадками. Прохід брівками каналів дозволяється лише обхіднику під час огляду ним споруд. Перехід по брівці каналу з боку укосу виїмки при цьому категорично забороняється. На укосах каналу через кожний кілометр повинні бути встановлені металічні скоби або східці, що до­зволяють людині, яка впала в канал, вийти на його брівку.

Ремонтні роботи в діючому каналі треба організувати так, щоб ви­ключити можливість падіння людей у воду. Вздовж каналу з зовнішнього боку протягують вірьовку, а робочі місця розміщують не ближче 3 м від його краю. На діючому каналі ремонтні роботи необхідно виконувати піс­ля його спорожнення. Допуск людей у канал дозволяється тільки після його повного звільнення від води і після того, як черговий по вузлу впевняться у тому, що затвори, які закривають вхід у канал, щільно опущені і фільтрація води через них припинилась. Забороняється викону­вати під час ремонтних робіт будь-яке маневрування з затворами, у наряді на виробництво ремонтних робіт повинен бути вказаний термін їх ви­конання.

Перед наповненням каналу з нього виводять всі ремонтні бригади, за­бирають інструменти, будівельні матеріали і механізми. Після того, як відповідальний особисто впевнився у відсутності людей, дають дозвіл на заповнення каналу водою. Пересування вздовж каналу дозволяється не ближче ніж на відстані 1 м від брівки. Місця пересування треба очищати від снігу і льоду або посипати їх піском. Розчистку берегів від льоду ведуть баграми або сокирами, що мають рукоятки завдовжки не менш як 1 м. Роботу необхідно проводити бригадою, пересуватися можна групою не менш як із трьох осіб, які зв'язані між собою вірьовкою. При ре­монті земляних гребель на укосах з крутизною більше 1:3 для проходу персоналу встановлюють стремянки шириною не менш як 0,6 м. Працівників на стремянках треба прив'язувати до нерухомих предметів за допомогою запобіжного пояса. На перилах службових містків гребель з їх зовніш­нього боку на підвісних крюках повинні розміщуватися багри і рятівні круги.

Під час маневрування гідротехнічними затворами гребель і головного вузла необхідно вивести персонал з ділянки споруд, що нижче затвору, і несучих конструкцій затвору і з незагороджених ділянок споруди біля затвору. Забороняється вести ремонтні роботи при неповному закритті отворів, а також при сильній фільтрації води крізь нещільності між ба­лочним огородженням. На підйомних механізмах затвору, що ремонтується, необхідно вивішувати застережні плакати.