Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 36

При переміщенні установок використовують жорсткі буксирні тяги чи стальні канати. Люди, що не зв'язані безпосередньо з роботою по переміщенню бурових установок, повинні бути виведені на небезпечну від­стань, що дорівнює полуторній висоті вишки. Відстань від вишки до трактора, що здійснює її пересування, повинна становити не менше висоти вишки плюс 5 м. Переміщення вишок повинно здійснюватися вдень. За­бороняться переміщувати їх у нічний час, при сильному тумані, під час ожеледиці, і при вітрі понад 5 балів.

Самохідні бурові установки, змонтовані на автомобілі, пересуваються з опущеною на опори і закріпленою мачтою.

Правилами безпеки при бурових роботах передбачається періодичне випробовування бурових вишок і мачт в ході їх експлуатації. Порядок випробовування і вибраковка вишок встановлений галузевим стандартом. 

Бурові вишки і мачти підлягають випробовуванню по закінченні амортизаційного терміну експлуатації, модернізації чи капітального ремонту, після навантаження, що призвело до порушення металоконструкцій і аварій. Для випробовування назначається комісія. До початку його комісія оглядає бурову вишку, під час чого перевіряється цілість металоконструкцій і гвинтових  з’єднань. При виявленні непридатних конструктивних елементів до початку випробовування їх заміняють якісними.

Випробовування вишки проводять у 3-4 етапи відповідно до режиму, встановленого програмою випробовування. Про початок випробовування виш­ки повідомляють всіх учасників. З цього моменту всі команди по прове­денню випробовування подаються особою, що назначається комісією.

Після закінчення монтажу бурова установка готова до буріння свердло­вин. Бурова бригада може приступити до роботи тільки після прийомки установки в експлуатацію і оформлення відповідного акта.

Буріння свердловини проводяться особисто буровим майстром чи досвід­ченим бурильником у його присутності. Обслуговування бурового обладнання в процесі буріння має важливе значення для створення умов безпечної праці. Перед пуском приводних двигунів бурового агрегату перевіряють наявність і справність огородження, відсутність на них сторонніх предметів. Після цього дається попереджувальний сигнал і проводиться включення. Під час роботи забороняють ремонтувати, чистити, змащувати механізми, знімати з них деталі, огородження, приводні паси, направ­ляти руками талеві канати тощо.

Після закінчення бурових робіт на свердловині необхідно провести ліквідаційні роботи відповідно до "Правил ліквідаційного тампонажа бурових свердловин різного призначення, засипки горних виробок і заки­ну тих колодязі в для запобігання забруднення і виснаження підземних вод”, ліквідувати забруднення від паливно-мастильних матеріалів, вирівняти площадку і провести рекультивацію.

6.2. Роботи в колодязях, шурфах і колекторах

Меліоративні роботи в колодязях, шарфах і колекторах слід проводи­ти згідно з технічними умовами після відповідної їх підготовки, яка по­винна забезпечити безпеку праці. Ці роботи небезпечні тому, що в ко­лодязях, шурфах і колекторах часто утворюються і накопичуються отруйні, задушливі чи вибухонебезпечні гази.

Ці роботи відносять до робіт підвищеної небезпеки і для їх ви­конання необхідно видавати наряд-допуск згідно з правилами та інструк­ціями з техніки безпеки.

До початку робіт у колодязях треба оглянути місце проведення робіт і виставити відповідні знаки огородження. Відкривати кришку люка ко­лодязя слід спеціальним ломиком. Перед спуском у колодязь необхідно перевірити наявність в ньому газу. Для перевірки наявності метану в ко­лодязі використовують газоаналізатори, а вуглекислого газу - бензинові лампи, які опускають в колодязь за допомогою мотузки. Якщо полум'я лам­пи погасло, це свідчить про наявність великої концентрації вуглекислого газу в колодязі.

Перед початком роботи необхідно видалити з колодязя газ примусовим нагнітанням повітря чи природним провітрюванням, якщо поруч є інший ко­лодязь, після відкриття крапок люків можна здійснювати провітрювання. Якщо зазначеними способами видалити газ з колодязя не вдається, його заповнюють водою, яку потім відкачують.