Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 46

7.3. Безпека праці при очистці каналів від наносів і рослинності

В процесі експлуатації гідромеліоративні системи замулюються і за­ростають рослинністю.

Зрошувальні та осушувальні канали очищають від наносів і рослиннос­ті механічним чи хімічним способом.

Механічна очистка каналів проводиться за допомогою землерийних і спеціальних каналоочищувальних машин різної модифікації. Канали очищають переважно весною чи восени, тобто до початку чи після закінчення вегетаційного періоду. В цей час внаслідок перезволоження дуже знижується несуча здатність грунту ложа каналу, тому машини, що використо­вуються при цьому, повинні мати малий питомий тиск на грунт. Не дозво­ляється виконувати очисні роботи на каналах, в відкоси яких деформовані (збільшення крутизни) чи розмиті водою. У зоні робота каналоочищувачів не дозволяється перебувати людям, оскільки вони можуть отримати ушкодження робочими органами і ходовою частиною машини.

Деякі каналоочищувачі обладнані механізмами для відкидання грунту за межі каналу. Дальність відкидання грунту досягав кількох метрів, що небезпечно для людей, які випадково потрапили у зону роботи машини. У кабіні каналоочищувача допускається перебування лише однієї людини. З робочого місця вона повинна добре бачити ділянку і робочий орган.

Для скошування рослинності на каналах використовують плавучі і бе­регові косилки різної модифікації. Знання безпечних засобів експлуата­ції і транспортування цих агрегатів забезпечує виконання робіт на них без травм і аварій

Відповідальність за правильну експлуатацію, технічне обслуговування і безпеку робіт несе машиніст агрегату. Особи, що беруть участь у ро­боті по очистці каналів, повинні виконувати всі його розпорядження.

Косилки, як правило, працюють без захисних кожухів, тому при обри­ві частини косилки можуть відлітати на значну відстань. Це потрібно брати до уваги, коли встановлюються межі небезпечних зон.

Перед початком роботи машиніст зобов'язаний перевіряти технічний стан косилки. Запуск двигуна проводяться тільки тоді, коли ричаг уп­равління перебував у нейтральному положенні. Під час запуску на деталях трансмісії не повинно бути сторонніх предметів. Перш ніж включити косилку, машиніст зобов'язаний особисто оглянути ділянку канапа, очисти­ти берму і відкоси від сторонніх предметів (каменів, проволоки, де­ревини), які можуть призвести до поломки агрегату чи травм людей. Предмети, що неможливо видалити (бетонні стовпики, пеньки) треба позна­чити вішками.

Під час скошування рослинності на відкосах каналу відстань від бровки відкосу до берегової косилки повинна становити не менш як 0,4 м. Швидкість руху агрегату під час роботи не повинна перевищува­ти 8 км/год. Поперечний уклін може прийматись не більше 7°, поздовжній не більше 15°. Розпороти і повороти агрегату на косогорах не дозво­ляються.

В процесі роботи агрегат необхідно через 1-2 години зупиняти, щоб перевірити надійність кріплення ножів. Зміна ножів і чистка робочого органа косилки проводиться тільки при виключеній передачі. При чистці ріжучого органа косялки не дозволяється доторкатись до пальців і сег­ментів ножа. При укладанні ріжучого агрегату в транспортне положення не дозволяється брати його руками за передню сторону, оскільки при підйомі ніж самовільно рухається і може травмувати людину.

Пересування агрегату на інше місце може здійснюватись на грейдері чи своїм ходом. Але в обох випадках треба виконувати правила руху дорогами, під навислими проводами, через залізничні переїзди, під мос­тами, вузькими греблями тощо. Завантажують агрегат на трейлер під керівництвом механіка чи майстра з виконанням всіх вимог техніки безпеки.

Хімічні заходи очистки каналів від рослинності полягають у використанні гербіцидів. Гербіциди належать до отруйних речовин, тому при роботі з ними, зберіганні й транспортуванні слід дотримуватися правил особистої гігієни, для очистки каналів використовують оприскувачі, які мають трубчастий робочий орган, навішений на трактор, чи ручний ранце­вий оприскувач.