Основные тенденции социального развития коллектива в экономически развитых странах. Способы активизации трудовой деятельности персонала предприятия. Принципи праксеології — новий напрямок розвитку мотивації на підприємстві, страница 37

Дані табл. 2 також співвідносяться з наведеними вище висновками табл. 1 стосовно таких галузей, як будівництво, наука і наукове обслуговування, де спосте­рігається незначне зростання кількості працевлаштованих, в той час як апарат органів державного та господарського управління зріс у 5,2 рази (на 797 осіб).

Демографічні показники по країні (щорічне скорочення середньої тривалості життя та зростання коефіцієнта смертності), а також продовження економічного спаду в 1995-2000 роках є об`єктивною передумовою щорічного скорочення середньорічної чисельності працівників в галузях економіки Харківської області з 1 076,2 тис. осіб до 808,1 тис. осіб (див. табл. 1).

Зріст чисельності працевлаштованого населення в галузях економі­ки (табл. 2) поряд з показниками зайнятих (табл. 1) зумовили пропорційне зростання показ­ників динаміки темпів росту працевлаштованих до зайнятих в Харківській області.

Таблиця 2

Динаміка питомої ваги працевлаштування

не зайнятого трудовою діяльністю населення за галузями економіки Харківської області

Галузь

Чисельність праце­влаш­тованих працівників (осіб) за роками

Показники зміни

1995

2000

темпи росту/ спаду, %

різниця чисельності, осіб

Промисловість

2 029

9 541

470,23

+7 512

Сільське господарство

464

3 881

826,42

+3 417

Транспорт і зв‘язок

602

1 707

283,55

+1 105

Будівництво

746

1 484

198,93

+738

Торгівля, громадське харчування, жит­лово-комунальне господарство та інші види побутового обслуговування населення

1 282

7 166

558,97

+5 884

Сфери соціальної економіки

1 028

4 350

423,15

+3 322

Наука і наукове обслуговування

176

537

305,11

+361

Фінансування і страхування, пенсійне забезпечення

75

380

506,67

+305

Апарат органів державного та госпо­дарського управління, громадських організацій

190

987

519,47

+797

Разом:

6 592

30 033

455,59

+23 441

  Особливо вражаючими є темпи зросту в торгівлі, громадському харчуванні та житлово-комунальному господарстві; в галузі фінансування, страхування і пенсійного забезпечення; в промисловості.

  Відносно цих галузей менші темпи зростання спостерігаються в галузях науки і наукового обслуговування, бюджетних сферах економіки, транспорту і зв`язку.

  Розглядаючи динаміку темпів росту працевлаштованих, зайнятих в галузях економіки області, доходимо висновку, що:

1) за роки, які обстежувались, постійно накопичувалась база даних безро­бітних (непрацевлаштованих); ця критична маса людей чекала свого часу на про­по­зиції з боку роботодавців;

2) з 1999 року з‘явилися перші передумови гальмування процесів спаду в економіці і поступового зросту підприємств або окремих галузей економіки;

3) нарешті, почали виконувати свої функції відносно працевлаштування район­ні та міські центри зайнятості в Харківській області.

Необхідно, щоб Обласний центр зайнятості, підприємство "Біржа праці", ЗМІ покращили інформованість населення, якому необхідне працевлаштування. Для цього потрібно створення централізованого банку даних про наявність вакансій, а також накопичення заяв претендентів, що шукають роботу, на постійній основі. Ці дані потребують щоденної актуалізації в автоматизованому режимі [3].

__________