Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 27

6  Розрахувати кількість виробничих бригад, які повинен обслужити один розподільник робіт, якщо середній час на обслуговування однієї бригади становить 42 хв, час на переходи по цеху й оформлення  докумен­тації – 32 хв на зміну, ПЗ і ВОП – 34 хв.

Варіант 56

1  Безробіття та його види.

2  Системи регулювання заробітної плати.

3  На підприємстві планується цілком усунути наявні відхилення від нормальних умов праці, питома вага доплат за які становить 0,2% у загальному фонді заробітної плати працюючих. Вихідна кількість працівників — 4510 чоловік, економія кількості, отримана на попередніх етапах розрахунку, – 188 чоловік. Визначити економію кількості в результаті усунення відхилень від нормальних умов праці.

4  Розрахувати суму місячного заробітку робітника, праця якого оплачується за відрядно-преміальною системою, якщо за 22 робочих дні по 8 год. він здав 1336 виробів, норма часу на один виріб – 0,16 люд-год., розцінка – 1,5 грн, премії виплачуються в розмірі 28% відрядного заробітку за 100% виконання місячної норми і 1,6% за кожен відсоток її перевиконання.

5  Визначити розмір зарплати бригади слюсарів-складальників, якщо в результаті дострокового виконання акордного завдання досягнута економія від зниження собівартості робіт у сумі 18605 грн, фонд прямої відрядної заробітної плати всієї бригади становить 36980 грн; на преміювання виділяється 68% суми зниження собівартості.

6  Визначити норму багатоверстатного обслуговування верстатів-дублерів, якщо tма=36 хв,  tз=6,9 хв, Кд=0,94.

Варіант 57

1  Встановлення норм кількості, обслуговування, керованості.

2  Наукова організація праці у промисловості.

3  Визначити приріст обсягу виробництва в плановому періоді за рахунок: а) підвищення технічного рівня виробництва; б) поліпшення організації виробництва, праці й управління; в) структурних змін у виробництві, якщо економія за цими групами факторів становить відповідно 16, 78 і 128 чоловік. Виробіток на одного працюючого в базисному періоді становить 20,9 тис. грн.

4  Розрахувати суму місячного заробітку робітника, праця якого оплачується за відрядно-преміальною системою залежно від відсотка виконання місячного плану з виготовлення продукції. Виробіток за місяць – 224 нормо-год. у робітників IV розряду (годинна ставка – 8,4 грн) і V розряду (годинна ставка – 10,5 грн). План виконаний на 103,4%. Премії за виконання плану передбачені у розмірі 18% і за кожен відсоток його перевиконання по 1,3% відрядного заробітку.

5  Робітники-почасовики, фонд тарифної заробітної плати яких за місяць становить 82500 грн, отримують премію за кожен відсоток перевиконання нормованих завдань з випуску продукції. Визначити економічно обґрунтований розмір премії за кожен відсоток перевиконання завдань, якщо за рахунок умовно-постійних витрат при збільшенні обсягу виробництва на 1% одержується економія фонду – 3065 грн. Частка економії, що передбачається на преміювання, – 58%.

6  Визначити норму багатоверстатного обслуговування з різною тривалістю виробничого циклу, якщо сумарний час tма для всіх верстатів дорівнює 864 хв, сумарне tз = 94 хв,  Кдз= 0,81.

Варіант 58

1 Критерії оцінки робочих місць при їх атестації.

2 Доплати і надбавки до тарифних ставок.

3 Розрахувати загальну суму заробітної плати робітника за місяць (22 робочих дні по 8 год.) при таких умовах: норма часу на деталь – 1,28 люд-год., годинна оплата за розрядом виконаної роботи – 9,6 грн, за розрядом робітника – 8,2 грн, виготовлено і прийнято службою якості – 168 деталей. Премії виплачуються за 100% виконаної норми у розмірі 15% і за кожний відсоток перевиконання по 1,4% відрядного заробітку (усього не більше 40% заробітку). Крім того, робітнику доплачується 12% ставки за працю у важких умовах та 12% за професійну майстерність.