Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 33

Варіант 69

1 Класифікація витрат робочого часу.

2 Діяльність  профспілок в Україні.

3 У базовому році обсяг товарної продукції на заводі з кількістю робітників 654 чол. становив 195300 тис. грн. У плановому році при збільшенні обсягу виробництва на 7,5% повинне бути проведене відносне скорочення кількості працівників за рахунок такої реорганізації: модер­нізація обладнання – 24 чол., організація комплексних бригад і сумісництва професій – 8, реорганізація відділів головного механіка та енергетика – 2 чол. У той самий час у зв’язку з виробничою необхідністю розширюється інструментальна ділянка зі збільшенням кількості на 14 робітників. Розрахувати змінювання продуктивності праці на заводі за зміною виробітку на одного працівника та індексним методом.

4 Транспортник машинобудівного цеху обслуговує 20 верстатників. Тарифна ставка на транспортних роботах становить 10,3 грн за годину. Відпрацьовано 168 люд-год. Робітники, які обслуговуються, за місяць виконали норми у середньому на 114%. Визначити непрямий відрядний заробіток транспортника, якщо йому призначена премія в розмірі 28% заробітку.

5 Визначити норму кількості виробничих майстрів цеху, якщо норма управління  на одного майстра – 30 чол., кількість робітників у базовому році була 848 чол., обсяг виробництва в плановому році зросте на 15,5%, а продуктивність праці робітників – на 6,5%.

6 Визначити чинну та планову відрядні розцінки, виходячи з таких даних: норма часу на виготовлення одиниці продукції – 0,45 нормо-год., тарифна ставка відповідного розряду – 12,7 грн. Передбачається зменшити норму часу на 18%, а тарифну ставку збільшити на 21%. 

Варіант 70

1 Організація оплати праці на підприємствах.

2 Основні напрямки наукової організації праці.

3 Зі збільшенням глибини шахти на руднику підвищується міцність гірничих порід, зростають витрати робочої сили на обслуговування стовбура шахти та клітьового підйому, що збільшує трудомісткість тонни руди на 2,1% на кожні 50 м глибини шахти. За планом щорічно глибина шахти має збільшуватися на 110 м, а продуктивність праці повинна зростати на 3,9%. Розрахувати, який приріст продуктивності праці повинні забезпечувати в цих умовах матеріально-технічні та інші фактори.

4 Слюсар-інструментальник на лісоділянці працює на умовах непрямої відрядної оплати праці від виконання норм із заготівлі лісу, обслуговуючи основні малі комплексні бригади (МКБ). За нормами обслуговування він повинен забезпечити роботу п’яти МКБ чисельністю 7 чол. кожна. Норма заготівлі лісу – 8,21 м3 на люд-день. На лісоділянці за 20 днів заготовили 5450 м3 лісу. Визначити за непрямою відрядною системою заробіток слюсаря-інструментальника, якщо його тарифна годинна ставка – 9,2 грн. Він працював усі дні місяця.

5 Розрахувати норму штучного часу (­tшт) в умовах масового виробництва, якщо основний час обробки деталі – 32 хв, допоміжний час – 8 хв, tорг=4,5%, tвоп=3,7% від оперативного часу; tтех=2,5% основного часу.

6 На підприємстві працівникам установлені доплати за професійну майстерність. За розміром доплат працівники розподілені таким чином: 165 працівникам установлені доплати в розмірі 12% тарифної ставки; 130 – 18%; 120 – 22%; 40 – 24%. Визначити середній розмір доплати за професійну майстерність.

Варіант 71

1 Організація проведення атестації та раціоналізації робочих місць на підприємстві.

2 Стимулювання праці керівників, спеціалістів та службовців.

3 У базовому році трудомісткість виробничої програми на підприє­м­стві становила 1658 тис. нормо-год. У плановому році вона за тих самих умов становила б 1701,6 тис. нормо-год. Але у зв’язку із заміною старого обладнання і вдосконаленням технології на окремих ділянках трудомісткість знижена на 218,6 тис. нормо-год. У цілому продуктивність праці на підприємстві підвищена на 9,4%. Визначити  приріст продуктивності праці, отриманий за рахунок соціально-економічних та організаційних факторів.

4 Розрахувати розцінку за 1 т продукції в кондитерському виробництві для чергового слюсаря з КВП та автоматики, якщо він обслуговує чотири апарати зі змінною нормою 29 т кожний. Тривалість зміни – 8 год., годинна тарифна ставка слюсаря – 9,8 грн.